DICCIONARIO ×ںולض´×‍ DICCIONARIO ×ںולض´×‍ A; Hacia; Para לض¶×گ...

download DICCIONARIO ×ںולض´×‍ DICCIONARIO ×ںולض´×‍ A; Hacia; Para לض¶×گ 'EL A; Para ض´×œ LI A, en, para,

of 344

  • date post

    26-Aug-2020
  • Category

    Documents

  • view

    0
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of DICCIONARIO ×ںולض´×‍ DICCIONARIO ×ںולض´×‍ A; Hacia; Para לض¶×گ...

  • DICCIONARIO מִלון

    A; Hacia; Para אֶל 'EL

    A; Para לִ LI

    A, en, para, hacia לְ LE

    A cambio de בְעַד BE"AD

    A causa de בִגְלַל BIGLAL

    Para que; a causa de לְמַעַן LEMA"AN

    A dónde? לְאן LE'AN

    A El לו LO

    A Ella לָה LAH

    A Ellas לָהֶן LAHEN

    A Ellos לָהֶם LAHEM

    A la derecha יָמִינָה YAMINAH

    A la Izquierda שְמאלָה SHEM'LAH

    A lado; Cerca; En; Con

    אֵצֶל 'AETSEL

    Cerca; A Lado De עַל יַד לְיַד "AL YAD LEYAD

    Antes de medio dia; A.M.

    לפְנֵי הַצָהֲרַיִם

    LFNAE HATSAHORAYIM

  • 2

    A Mí לִי LI

    A Nosotros לָנו LANU

    A pie בְרֶגֶל BEREGEL

    A que dirección necesita girar

    לְאֵיזֶה כִיוון צָרִיךְ לִפְנות

    LE'AEZEH KIUUN TSARIJ LIFNOT

    A que hora empieza la reunión?

    בְאֵיזו שָעָה מַתְחִילָה הַיְשִיבָה

    BE'AEZO SHA"AH MATJILAH HAYSHIVAH

    A que hora termina la fiesta?

    בְאֵיזו שָעָה נִגְמֶרֶת

    הַמְסִיבָה BE'AEZO SHA"AH NIGMERET

    HAMSIBAH

    A quién?; para quién? לְמִי LEMI

    A Tí F לָךְ LAJ

    A Tí M לְךָ LEJA

    A Ustedes F לָכֶנָה LAJENAH

    A Ustedes M לָכֶם LAJEM

    A veces לִפְעָמִים LIF"AMIM

    Abaco, Bastidor para Contar

    חֶשְבונִיָה JESHBONIAH

    Abajo לְמַטָה LEMATAH

    Abajo מַטָה MATAH

    Bajo; Abajo; Debajo

    לְמַטָה לְהַלָן מִלְמַטָה

    מִתַחַת LEMATAH LEHALAN

    MILMATAH MITHAJAT

    Abajo תַחַת THAJAT

    Tierra; Abajo קַרְקַע KARKA"

    Abajo, En vez De תַחַת THAJAT

    Dejar; Abandonar עָזַב לַעַזב "AZAV LA"AZV

    Abandonar; Dejar; Renunciar

    נָטַש NATASH

    Abandonar; Dejar; aydar

    עָזַב "AZAV

    Abandonar; Renunciar Propiedad

    הִפְקִיר HIFKIR

    Abastecimiento de dinero

    בַסִיס הַכֶסֶף BASIS HAKESEF

    Abdomen; vientre; utero; matri

    בֶטֶן BETEN

    Alfabeto; Abecedario אלֶפְבֵית

  • 3

    אלֶפְבֵיתָא 'ALEFBAET 'ALEFBAETO'

    Abedul; Cetro שֵבֶט SHAEVET

    Abedul לִבְנֶה LIVNEH

    Abeja דְבורָה DEVORAH

    Abejorro דָבור DHAVUR

    Abierta שְתומָה SHETUMAH

    Abierta F פְתוחָה PETUJAH

    Abierto שָתום SHATUM

    Abierto M פָתוחַ PATVAJ

    Abimelek אֳבִימֶלֶךְ 'AVIMELEJ

    Abogada עורֶכֶת דִין "OREJET DIN

    Abogado עורֵך דִין "ORAEJ DIN

    Abogado עורֵך דִין "ORAEJ DHIN

    Abominación פִגול פִיגול PIGHUL PIGHUL

    Abominacion תועֵבָה THO"AEVAH

    Abotonar; Amarrar רָכַס RAJAS

    Hermoso; Abradable; Lindo

    יָפֶה YAFEH

    Abraham אבְרָהָם 'AVRAHAM

    Abrelatas פותְחַן קובֵסות FOTJAN KUVAESOT

    Abrevadero שֹקֶת שוקֶת SHOKET SHOKET

    Abridor de Botellas פוָתְחַן

    בַקְבוקִים FVOTJAN VAKVUKIM

    Abrigo מְעִילִים ME"ILIM

    Abrigo מְעִיל ME"IL

    Abrigo, Chaqueta מְעִיל ME"IL

    Abril אפְרִיל 'APRIL

    Abrir; Empezar פָתַח PATAJ

    Abrir, Ojos y Oidos פָקַח FAKAJ

    Domine; Abrume הִכְנִיעַ HIJNIA"

    Absolución; Descargo זִיכוי ZIKUY

    Absolver; Relevar זִכָה Absorber; Secar סָפַג

  • 4

    ZIKAH SAFAG

    Absorción קְלִיטָה KELITAH

    Retirar agua; Bombear; Absorve

    שָאב לִשְאב SHA'AV LISH'V

    Absorver; Retener קָלַט KALAT

    Abstenerse; Refrenarse

    נִמְנַע NIMNA"

    Abuela סַבְתָא סָבָה SAVTHA' SAVAH

    Abuela סַבְתָא SAVTA'

    Abuelo סַבָא סָב SABA' SAV

    Abuelo סָב סַבָא SAV SABA'

    Abuelo אב זָקֵן 'AV ZAKAEN

    Plenitud; Abuncancia שָבָע שבַע SAVA" SVA"

    Abundancia מִלוא MILU'

    Aburrir מְשַעֳמֵם MEShA"AMAEM

    Aburrir שִעְמֵם SHI"MAEM

    Abuso; Desgracia חֶרְפָה JERPAH

    Abuso; Maltrato הִתְעַלֵל HIT"ALAEL

    Acá הֵנָה HAENAH

    Yeshiva; Academia יְשִיבָה YESHIVAH

    Yeshivas; Academias יְשִיבות YESHIVOT

    Acaso no? הַלֹא HALO'

    Acceso גִישָה GISHAH

    Accidente תְאונָה TE'UNAH

    Esperar; Acechar ארַב 'ARAV

    Acediar; Sitiar; Perseguir

    צָר TSAR

    Aceitar; Engrasar שִמֵן SHIMAEN

    Aceite de oliva שֶמֶן זַיִת ShEMEN ZAYIT

    Aceituna זַיִת ZAYIT

    Aceitunas זֵיתים ZAETYM

    Acelere מָהַר MAHAR

    Sabor; Razón; Acento טְעַמִים TE"AMIM

    Introduzca; Acepte הִכְנִיס להכניס HIJNIS LHJNYS

    Acera מִדְרָכָה Acera מִדרָכָה

  • 5

    MIDRAJAH MIDRAJAH

    Aceras מִדְרָכות MIDRAJOT

    Acerca אודות 'ODOT

    En; Sobre; Acerca de עַל "AL

    En lo que; Acerca ee qué

    עַל מַה "AL MAH

    Aproximarce; Acercarse

    קָרַב KARAV

    Acero מַתֶכֶת MATHEJET

    Vinagre; Acido חומֶץ JOMETS

    Lavar; Enjuagar; Aclarar

    שָטַף SHATAF

    Acompañar; Escoltar לִוָה לִיוָה LIVAH LIVAH

    Acondicionador מֶציצֵב שֶעָר METSYTSAEV ShE"AR

    Acondicionador de Aire

    מַזְגָן MAZGAN

    Acordadamente בְהֶתְאֵם BEHET'AEM

    Cortar; Acordar כָרַת JARAT

    Acordar הִסְכִים לְ HISKIM LE

    Acordeón מַפוחון MAPUJON

    Hechada; Acostada הַשְכָבָה HASHKAVAH

    Acostarce; Anidar; Empollar

    רָבַץ RAVATS

    Emparejar; Acostarce; Copular

    רָבַה RAVAH

    Acostarse; Dormir שָכַב SHAJAV

    Acostarse; Dormir שָכַב לִשְכַב SHAJAV LISHKAV

    Acostumbrarse הִתְרַגֵל HITRAGHAEL

    Acostumbrarse הִתְרַגֵל

    להתרגל HITRAGHAEL LHTRGL

    Acre אקְר 'AKR

    Acrecentar; Resaltar el ritual

    הִדור מִצִוָוה HIDUR MITSIVAVH

    Acto פְעֻלָה PE"ULAH

    Actor; Jugador שַחְקָן SAJKAN

    Actora; Jugadora שַחְקָנִית SAJKANIT

    Actos de juicio שְפָטִים SHEFATIM

    Hacer; Actuar פָעַל PA"AL

    Colores de Agua; Acuarelas

    צִבְעֵי מַיִים TSIV"AE MAYIM

  • 6

    Acuerdo; Concordancia; Conform

    הַסכָמָה HASKAMAH

    Acuerdo a; De acuerdo a

    לְפִי LEFI

    Acuerdo prenupcial הֶסכֵם מָמון

    בְנֵיזוג HESKAEM MAMUN

    BENAEZUG

    Acumular צָבַר TSAVAR

    Acumular אצַר 'ATSAR

    Acusación; Demanda legal

    תְלונָה THELUNAH

    Adversario; Acusador; Satan

    שָטָן SATAN

    Acusar; Culpar הֶאֳשִים HE'ASHIM

    Hombre; Adan אדָם 'ADAM

    Adaptación סִגול SIGHUL

    Adaptar; Adquirir; Conformar

    סִגֵל SIGHAEL

    Adar, Mes אֳדָר 'ADAR

    Corbata; Adatura עֳנִיבָה "ANIVAH

    Adelantar אֳקִיפָה 'AKIFAH

    Adelante; Hacia el Este

    קַדִימָה KADIMAH

    Adelante Interj חִיש קָדִימָה JISh KADIMAH

    Ademas; Incluso אף 'AF

    Ademas; También גַם GHAM

    Más; Además וְעוד פְלוס VE"OD PELUS

    Colgar; Adherir; Suspender

    תָלָה THALAH

    Pegar; Adherir; Unir דָבַק DHAVAK

    Adherir; Adjuntar; Unir

    סִפַח SIPAJ

    Adhesiva F צָמֻגָה TSAMUGAH

    Adhesivo M צָמֹג TSAMOG

    Introduzca; Adición; Inserción

    הִכְנִיס HIJNIS

    Adivinanza; Rompecabezas

    חִידָה מְבוכָה JIDAH MEVUJAH

    Adivinanza חִידָה JIDAH

    Adivinar נִחֵש NIJAESH

    Adivino יִדְענִי YIDH"NI

    Adjetivo שֵם תֹאר SHAEM THO'AR

  • 7

    Adherir; Adjuntar; Unir

    סִפַח SIPAJ

    Dé gracias; Admita הודָה HUDAH

    Raspar; Adobar; Curtir

    קַרַד KARAD

    Chica; Adolescente נַעֳרהָ NA"ARHA

    Chicas; Adolescentes נְעָרות NE"AROT

    Adoptada, Niña F מְאֻמֶצֶת מְאומֶצֶת

    ME'UMETSET ME'UMETSET

    Adoptado, Niño M מְאֻמָץ מְאומָץ

    ME'UMATS ME'UMATS

    Adoptar idea, Niño; Fortalecer

    אִמֵץ 'IMAETS

    Servicio, En Templo; Adoración

    פֻלְחָן פולְחָן PULJAN PULJAN

    Postrar; Adorar; Inclinar

    הִשְתַחֳוָה HISHTHAJAVAH

    Adornada הֳדורָה HADURAH

    Adornado הָדור HADUR

    Adornar; Decorar קָשַט KASHAT

    Adornar; Desear; Rimar

    חָשַק JASHAK

    Adorno הֶדֶר HEDER

    Heredar; Adquirir; Poseer

    נָחַל NAJAL

    Adaptar; Adquirir; Conformar

    סִגֵל SIGHAEL

    Adquirir רָכַש RAJASH

    Compra; Adquisición קְנִיָה

    קְנִייָה KENIAH KENIYAH

    Adquisicion מִקְנֶה MIKNEH

    Adulación חֳלָקות JALAKOT

    Adultera מְנָאֶפֶת MENA'EFET

    Adultero מְנָאֵף MENA'AEF

    Adver