Disseny de presentació multimèdia

download Disseny de presentació multimèdia

of 17

 • date post

  10-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  171
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Disseny de presentació multimèdia

Universitat de les Illes Balears

TIC aplicades a lEducaci PrimriaUniversitat de les Illes Balears

12

TEMA 5.DISSENYSPRESENTACIONSMULTIMDIA

Grup 2:Andreu Mas, Maria AntniaFerr Cifre, M. CristinaMoragues Mart, CludiaSurez Jogin, Shirley Elena

NDEX

INTRODUCCI3APLICACIONS PER FER PRESENTACIONS DE LA INFORMACI4ELEMENTS DE LA MULTIMDIA8Fons8Text9Imatges i grfics9Sons10Pellcules11Enllaos11ANIMACI12Animaci d'objectes12Transici de diapositives13CRITERIS DE QUALITAT14Planificaci14Bona visibilitat dels continguts14Esquematitzaci i sntesis dels continguts14Complementarietat dels mitjans14Evitar la sobrecrrega cognitiva14Cercar la interacci i participaci de l'audincia15REFERNCIES BIBLIOGRFIQUES16

INTRODUCCI

Tal com ens diu Barroso i Romero (2007), Les organitzacions educatives han estat tradicionalment espais dedicats a la transmissi de informacions i valors, aix com llocs per a la comunicaci. Els continguts que en ella simparteixen shan basat fins fa ben poc, en la comunicaci eminentment verbal. Ja amb el descobriment de la impremta es passa a compartir la comunicaci oral en la comunicaci escrita, aspecte aquest que suposa un replantejament dels objectius i metodologies utilitzades fins a les hores en els diferents sistemes educatius.En aquests moments per aconseguir que els alumnes assoleixin els diferents continguts, el professor ha demprar tots els recursos comunicatius que tingui en el seu abast i aix intentar influenciar sobre aquests.Els diferents mitjans audiovisuals que shan anat emprant a lescola s el retroprojector, seguit en conjunt en el mitj informtic i tamb es van introduint les pissarres digitals.Grcies a tots els mitjans audiovisuals es poden realitzar les presentacions multimdia que sn una seqncia de pgines, anomenades diapositives, que poden contenir textos, imatges, diagrames, animacions, vdeos, sons, efectes, mapes interactius, etc. La seva funci i objectius principals s presentar un tema concret (pot ser de temes empresarials nous catlegs, novetats dels seus serveis, productes-, per lmbit educatiu, per conferncies, etc.) on la seva finalitat fonamental s transmetre informaci als receptors, aquesta tant es pot dur a terme per exposici (suport a les exposicions orals), com de manera individual (de manera que permeti a lusuari interactuar amb el material multimdia).

Alhora de dur a terme una exposici hem de tenir en compte un seguit de qestions prvies com: Quins continguts volem transmetre? Qu saben i quines caracterstiques tenen els nostres alumnes/oients? Quina durada hauria de tenir?, entre altres. Per realitzar-ho, s necessari un disseny, aquest s la combinaci entre distints suports de la comunicaci, com el text, imatges, vdeos, animacions grfiques, entre altres. Grcies al suport informtic podem crear un vincle amb lusuari, a ms aquest disseny fa que sigui ms fcil tant per rebre la informaci, tant per comunicar-la.Posteriorment, mencionarem i explicarem les diferents aplicacions que hi ha per dur a terme una presentaci.A ms, quan fem un disseny de les presentacions multimdies, haurem de treballar la utilitzaci dels elements multimdia (fons, text, imatges i grfiques, sons, pellcules i enllaos), lanimaci (animaci dobjectes i transici de diapositives), els seus criteris de qualitat (planificaci, bona visibilitat dels continguts, esquematitzaci i sntesis dels continguts, complementarietat dels mitjans, evitar la sobre-crrega cognitiva, ressaltar els elements fonamentals i cercar la interacci i participaci de laudincia), i finalment les caracterstiques del professor i alumnes.

A partir del segent esquema conceptual, a travs del CmapTools (una de les aplicacions utilitzades per dur a terme presentacions) podrem veure duna manera ms visual el contingut daquest treball:

APLICACIONS PER FER PRESENTACIONS DE LA INFORMACI

Avui en dia, hi ha una serie daplicacions de les quals podem usar per realitzar presentacions. Els programes per fer presentacions reemplacen les tradicionals presentacions amb paper o transparncies. Aquests programes permeten posar text, sons, imatges i altres objectes a una pgina o diapositiva.A continuaci, exposarem una petita introducci duna srie de programes per fer presentacions i expecificarem i explicarem detalladament el prezi enfocat en leducaci.Cal dir que tots els altres programes tamb poden ser tils per lensenyana.

Microsoft PowerPoint o OpenOffice.org - Presentaci sn uns programes de les empreses Microsoft i Apache OpenOffice, respectivament, creat per realitzar presentacions per diferents camps, com per exemple, a lensenyana, en els negocis, etc. Estan dissenyats perqu es facin unes presentacions amb text esquematitzat mitjanant diapositives, animacions de text i/o imatges predisenyades o importades des de lordinador. Aquests sn uns programes prxims als diferents usuaris ja que tenen un s molt senzill. Microsoft PowerPoint OpenOffice-Presentaci

Figura 1. Partes de PowerPoint 2013 Figura 2. b) sesin 2 2012 CmapTools, aquest programa s considera com la millor eina per a crear mapes conceptuals a travs dInternet. s un programa de lliure distribuci desenvolupar per IHMC (Institute for Human and Machine Cognition) de Florida. La prpia pgina web del programa est construda a travs de mapes conceptuals molt ben elaborats que expliquen en que consisteix el programa i les seves possibilitats. A leducaci pot esser molt til per lesquematitzaci que s pot fer del continguts, aix fa que sigui ms visual i capta ms latenci dels alumnes.

Figura 3. IHMC CmapTools,

Glogster, s una aplicaci web que ens permet crear i compartir psters multimdia interactius, s caracteritza per poder incloure informaci molt esquematitzada, amb un disseny molt atractiu i donant prioritat a lo visual. Una de les seves avantatges s la possibilitat dintroduir elements multimdies com poden ser sons o vdeos. Sempra molt a lmbit educatiu per la facilitat que tenen els alumnes de crear les seves prpies presentacions. Figura 4. Glogster EDU Crear psteres con fotos, msica y vdeos 2011

Sliderocket, s una pgina per crear presentacions a la web 2.0, daquesta manera es poden publicar i compartir per Internet. Hi ha diferents possibilitats daquesta aplicaci per un s didctic: crear esquemes amb les idees principals en forma de presentaci, elaborar feines per els alumnes a travs de la presentaci online, publicar i compartir la informaci amb els alumnes per facilitar el procs d'ensenyament-aprenentatge, permet crear i ensenyar les presentacions des de qualsevol ordenador, s pot xerrar amb els que estan veient la presentaci.

Figura 5. Sliderocket herramienta para presentaciones profesionales 2013

Slideshare, s un lloc a la web que serveix als usuaris per publicar i compartir, de manera privada o pblica, presentacions, documents,...SlidShare s va introduir a la web el 2006, destinat a les empreses, per donar ms facilitats als empleats a lhora de compartir presentacions. s considerada una pagina web similar al Youtube, per ds orientat a les presentacions de diapositives.

Prezi, aquest, per altre banda, s una presentaci ofimtica en lnia. s una eina que permet elaborar presentacions que van ms all dun PowerPoint. Es va fundar lany 2009 per Peter Halacsy, Peter Arvai i larquitecta i artista visual, Adam Somlai-Fischer. Es basa en un sistema daproximaci a la informaci i a les imatges que connecta les idees i permet una composici molt ms visual que dimmediat capta latenci. Prezi sest consolidant com una de les eines ms completes per realitzar presentacions i compartir-les amb altres usuaris.

Figura 5. Herramientas Web 2.0: PREZI 2011

La seva caracterstica fundamental que el diferencia de la resta de programes s que permet fer feina a una nica pgina (llen) de gran tamany, aix permet posar tots els continguts all mateix ( ttols explicatius, imatges, vdeos, esquemes i moltes ms coses) i la persona que crea la presentaci determina lordre i la dinmica en la que saniran mostrant cada part del llen fent acostaments i anant dun punt a laltre creant una espcia de video molt dinmic. Els usuaris shan de crear un compte i all quedaran totes les presentacions que es realitzin i permet visualitzar-les des de qualsevol part del mon on hi hagi Internet.

COM USAR PREZI DE FORMA TIL PER A LEDUCACI?

Figura 7. Prezi, crear presentaciones animadas.

Com ja hem dit a lexplicaci del programa, s un programa molt dinmic i visual i aix ja s una eina a favor per captar latenci als alumnes. Una de les caracterstiques ms fundamental del programa s lhabilitat dapropar i allunyar les imatges, textos, i aix ajuda a que els docents captin latenci dels alumnes amb les coses que ells consideren ms importants. Sempre anant alerta amb labs del zoom que pot arribar a distreu-re als alumnes. Una altre manera de captar latenci dels alumnes s anant jugant amb els textos i les imatges, de manera que no tot sigui a travs de textos ni que sexpliqui tot amb imatges. Sha danar explicant la presentaci de manera ordenada, no s aconsellable anar passant duna banda a laltre. Una altre caracterstica interessant s que, dins el mateix prezi, s poden posar altres presentacions com per exemple, un power point. Una altre avantatge dutilitzar el prezi, s que, com hem dit abans, s un programa en lnia que els alumnes poden accedir a ell a travs de qualsevol ordenador amb accs a internet. Per els alumnes, s una eina til, que els serveix per aprendre a estructurar idees i aprenentatges i a representar-les de forma creativa. El prezi, ajuda als estudiants a treballar en equip, de forma collaborativa i ajuda tamb a fer crtiques i