Disseny GràFic

download

of 17

Embed Size (px)

transcript

<ul><li> 1. DISSENY GRFIC</li></ul> <p> 2. </p> <ul><li>Eldisseny grfics una professi la qual t la finalitat de concebre, programar, projectar i realitzar comunicacions visuals, produdes en general per mitjans industrials i destinades a transmetre missatges especfics a grups socials determinats. Aquesta s lactivitat que possibilita comunicar grficament idees, fets i valors processats sintetitzats en termes de forma i comunicaci, factors socials, culturals, econmics, esttics i tecnolgics. </li></ul> <ul><li>Tamb es coneix amb el nom de disseny en comunicaci visual </li></ul> <p> 3. SIGNES SMBOLS MARQUES PICTOGRAMES 4. SIGNE GRFIC </p> <ul><li>Quan una imatge s molt simple i ha estat elaborada amb la intensi especfica de transmetre, rpidament un missatge clar a la majoria de la gent, es considera un signe. </li></ul> <ul><li>Aquesta simplicitat sobt utilitzant pocs elements i sovint sestructuren amb formes geomtriques bsiques. </li></ul> <p> 5. SMBOL </p> <ul><li>Un signe esdev smbol quan, a ms a ms del significat temtic, en t un altre, atribit convencionalment. </li></ul> <p> 6. 7. LES IMATGES DIDENTITAT:Les marques </p> <ul><li>Una marca s un signe convencional aplicat a una cosa, per a poder-ne deduir lorigen o identitat. </li></ul> <ul><li>El disseny daquest tipus de signes ha de complir els requisits indispensables de la claretat i latracci visual. </li></ul> <ul><li>Les marques generalment inclouen: </li></ul> <ul><li>1-Logotips</li></ul> <ul><li>2-Monogrames </li></ul> <ul><li>3-Ideogrames </li></ul> <p> 8. 9. 10. 11. Sense marca 12. Els logotips </p> <ul><li>Els logotips sn signes grfics que tant integren lletres com imatges. </li></ul> <p> 13. Els monogrames </p> <ul><li>Sanomenen monogrames quan contenen nicament lletres que formen un nom o les inicials dun nom. </li></ul> <p> 14. Els ideogrames </p> <ul><li>Els ideogrames sn signes els quals noms estan formats per imatges. </li></ul> <p> 15. ELS PICTOGRAMES </p> <ul><li>Els pictogrames sn smbols grfics que expressen una idea molt concreta en imatges esquemtiques dobjectes o conceptes. </li></ul> <p> 16. 17. ELABORACI DUN SIGNE</p>