Els Biocombustibles!

of 22 /22

Embed Size (px)

description

Els Biocombustibles!. En trobem 3, i de cada un tractarem. Bioalcohol Biodièsel Biogàs. En què consisteix? Com es genera? Utilització a Espanya? Si? A on? No? A on? Condicions necessàries? Articles relacionats. Avantatges i inconvenients dels biocombustibles. Biodièsel. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Els Biocombustibles!

 • En trobem 3, i de cada un tractarem...BioalcoholBiodiselBiogs

  En qu consisteix?

  Com es genera?

  Utilitzaci a Espanya?Si? A on?No? A on? Condicions necessries?

  Articles relacionats.Avantatges i inconvenients dels biocombustibles.

 • Biodisel

 • En qu consisteix?s un combustible sinttic lquid.

  Substitutiu total o parcial d'un combustible fssil, en especial dels derivats del petroli a l'automoci.

 • Com es genera?Es produeix normalment per reacci d'un oli vegetal o greix animal amb alcohol en presncia d'un catalitzador.

  Sobt a partir de processos industrials., per es posa en qesti la seva efectivitat en un futur proper.

 • Utilitzaci a Espanya?

  S,Sutilitza com a substitut del disel convencional en els vehicles de motor de gasoil.

  Durant el primer semestre de lany 2009, a Espanya es va consumir 388.816 tones de Biodisel.

  Hi ha unes 500 estacions de servei en les que es pot obtenir mescla de disel convencional amb ms del 5% de Biodisel.

 • Article relacionat.

  La AOP afirma que el biodiesel es el biocarburante ms adecuado para Espaa.

  El fomento del uso de biocarburantes debe tener en cuenta la estructura de consumo en Espaa, segn la Asociacin Espaola de Operadores de Productos Petrolferos (AOP).El responsable del departamento tcnico de AOP, Gonzalo del Castillo, manifest durante su intervencin en el Congreso Biofuel 2G, que es preciso, sin embargo, fomentar el uso de biocarburantes teniendo en cuenta varios factores, como la estructura de consumo de carburantes en Espaa, la eficiencia energtica y ambiental de los distintos biocomponentes, y la proteccin del consumidor desde el punto de vista de la calidad, la seguridad y la economa.Segn la AOP, el biodisel se presenta como el biocombustible ms adecuado para cumplir con los objetivos de ampliacin del uso de los mismos en Espaa. Adems, las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero son mayores en el caso del biodisel que en el de otros biocarburantes.

  La AOP y sus compaas asociadas apoyan la utilizacin de los biocarburantes porque entienden que su uso puede aumentar la diversificacin energtica y contribuir a la reduccin de las emisiones de gases de efecto invernadero.

 • Bioalcohol

 • En que consisteix?

  Sn alcohols produts a partir de matries i restes orgniques mitjanant fermentaci alcohlica. El ms utilitzat s el bioetanol.

 • Com es genera?Els bioalcohols sobtenen mitjanant la fermentaci microbiana o enzimtica de la biomassa.

 • Utilitzaci a Espanya?S,El 2006 Espanya ocupava la 9 posici a la llista de pasos productors de bioalcohol encapalada pels EE.UU.

  Ls del bioetanol a Espaa queda clarament reflectit als motors dels autombils utilitzant-se barreges amb benzina i diferents quantitats de bioetanol.

 • Article relacionat.

 • Biogs

 • En que consisteix?Es tracta duna energia renovable generada a partir de residus orgnics, com per exemple: crear gas a partir de closques de taronja o qualsevol altre residu orgnic.

  Actualment, el biogs es converteix, en un 99%, en electricitat.

 • Com es genera?Es genera creant artificialment un procs biolgic conscient a la digesti anaerbica (sense oxigen), per mitj duns bacteris especfics, de matria orgnica.

  Del resultat de la digesti sobt un residu orgnic (biofertilitzant) i biogs.

 • Utilitzaci a Espanya.Espanya s una potencia mundial del biogs, posseeix la matria primera per a substituir ms del 10% de consum de gas natural pel biogs net.Quasi 85 milions de tones de residus agroalimentaris que es produeixen servirien per produir ms de 8000 milions de m3 denergia renovable.Diferents aplicacions i distribucions.

 • Article relacionat 1.

 • Article relacionat 2.Esos desechos pueden ser convertidos en etanol, y la mezcla de este etanol de origen vegetal con gasolina regular es una de las formas que hay de reducir las emisiones de dixido de carbono. En la Unin Europea, Espaa incluida, se han puesto la meta de reemplazar, para el 2010, un 6 por ciento del combustible fsil por uno renovable, como el bioetanol o el biodisel basado en oleaginosas. El consejero Gonzlez dijo que Valencia desea respaldar el proyecto y que pagar una red de distribucin del etanol producido si el sector privado no se llega a hacerlo. Esto nos llena de optimismo al pensar en una reaccin en cadena. Todas las fbricas tienen desperdicios. Las fbricas de queso podran convertir sus sobras de requesn en energa, las papeleras podran usar la pulpa, y as todas las industrias que tienen un desperdicio podran aprovecharlo para convertirlo en energa, y as reciclar todo, y volcarse definitivamente a las energas renovables.Bioetanol a partir de las naranjas La regin espaola de Valencia es famosa por sus naranjas, y ahora lo ser por hacer algo totalmente ecolgico con ellas, o mejor dicho con las sobras. Al parecer all encontraron la forma de hacer que la pulpa y la cscara de la naranja produzcan etanol. Este compuesto qumico puede ser utilizado como bicombustible, para alimentar automviles, y as ayudar a frenar el calentamiento global. El consejero de Territorio y Vivienda de Valencia, Esteban Gonzles opin en una conferencia sobre cambio climtico: Tenemos una planta de automviles y tenemos las naranjas. La experiencia en California demuestra que sera suficiente como para producir 37,5 millones de litros de bioetanol. De Valencia salen 4 millones de naranjas al ao, y sus cinco plantas de zumo producen 240 mil toneladas de desechos, que al parecer se convertirn en 500 mil con unas nuevas plantas que estn planificadas.

  Fuente: erenovable.com

 • Avantatges dels biocombustibles. S No incrementen els nivells de CO2 a l'atmosfera.

  S Proporcionen una font d'energia reciclable. A Revitalitzen les economies rurals, i generen ocupaci en afavorir la posada en marxa d'un nou sector en l'mbit agrcola. A Es podrien reduir els excedents agrcoles que s'han registrat en les ltimes dcades. J Milloren l'aprofitament de terres amb poc valor agrcola i que, en ocasions, s'abandonen per l'escassa rendibilitat dels cultius tradicionals. J Millora la competitivitat en no haver d'importar fonts d'energia tradicionals.

 • Inconvenients dels biocombustibles. A El cost de producci dels biocombustibles duplica al del de la gasolina o gasoil (sense aplicar impostos). J Es necessiten grans espais de cultiu, ja que del total de la plantaci noms s'aconsegueix un 7% de combustible. A Potenciaci de monocultius intensius, amb el consegent s de pesticides i herbicides. S El combustible necessita una transformaci prvia complexa. S El seu s es limita a un tipus de motor de baix rendiment i poca potncia.

 • I una imatge que ens va fer grcia...

 • Treball fet, realitzat i editat per:

  Anabel Ramos

  Sandra Alcaraz

  Jos A. Balsa