La Ciutat Sagrada De Caral

14

description

Presentació dels continguts d'història per a Batxillerat sobre la Ciutat Sagrada de Caral Supe.

Transcript of La Ciutat Sagrada De Caral

Page 1: La Ciutat Sagrada De Caral
Page 2: La Ciutat Sagrada De Caral

Índex• Introducció• Mapa del conjunt arquitectònic• Història de la civilització de Supe• La ciutat sagrada de Caral• Edificacions de la ciutat sagrada de Caral• La societat de Supe• Activitats de coneixement

Page 3: La Ciutat Sagrada De Caral

Introducció

• La Ciutat Sagrada de Caral va ser edificada per el primer Estat polític que es va crear al Perú 4400 anys abans que governessin els incas.

• Representa la civilització més antiga de Amèrica.• Va assolir grans quotes de desenvolupament en aïllament a la resta

de civilitzacions.

Page 4: La Ciutat Sagrada De Caral

Mapa del conjunt arquitectònic

Page 5: La Ciutat Sagrada De Caral

Història de la civilització de Supe

• Caral és l’assentament més destacat dels 18 identificats al llarg dels 40 km de la vall de Supe.

• Característiques dels assentaments: una plaça circular enfonsada i unitats domèstiques.

• Caral mostra un disseny arquitectònic planificat i una forta inversió en la construcció d’edificacions piramidals.

• Construït 2000 – 3000 ac.

Page 6: La Ciutat Sagrada De Caral

La Ciutat Sagrada de Caral

• Ocupa 66 ha.• Dues zones: nuclear i marginal• Nuclear. Zona alta: Construccions piramidals més destacadas,

plaça central enfonsada, dos espais de congregació pública massiva, unitats domèstiques i d’emmagatzematge del funcionariat i un conjunt residencial extens. Zona baixa: construccions de menors dimensions, anfiteatre i conjunt residencial

• Marginal. Vivendes agrupades al llarg de la terrassa de la vall.

Page 7: La Ciutat Sagrada De Caral

Edificacions de la ciutat sagrada de Caral

1. Anfiteatre2. Altar del foc sagrat. Petits recintes cerimonials amb fogons

centrals per a la crema d’ofrenes3. Petit temple de la Banqueta. 4. Sectors residencials. Tres sectors residencials que van ser

modificats contínuament.5. Dipòsit especial d’ofrenes6. “Letrina”. Comuna7. Plataforma esglaonada “Usnu”8. Temple Major (Piràmide)

Page 8: La Ciutat Sagrada De Caral

Anfiteatre

Page 9: La Ciutat Sagrada De Caral

Temple Major

Page 10: La Ciutat Sagrada De Caral

La Societat de Supe

• Condicions econòmiques2. Avenços tecnològics en agricultura i pesca3. Producció de cotó per l’elaboració de la roba4. Manufactura per a l’elaboració de teixit per a les xarxes de pesca5. Especialització laboral6. Intercanvi de productes entre agricultors i pescadors7. Acumulació de la producció8. Divisió social del treball9. Especialització10. Intercanvi a curta i llarga distància

Page 11: La Ciutat Sagrada De Caral

La Societat de Supe

• Trama social i constitució de l’Estat2. Distribució desigual de la producció3. Pachacas = comunitat de agricultors i pescadors4. Principales = encarregats de dirigir els pachacas5. Hunu = senyor dels senyors6. La resta de població configurava l’estrat social més baix

Page 12: La Ciutat Sagrada De Caral

La Societat de Supe

• La importància del coneixement2. Coneixements en astronomia, geometria, aritmètica, biologia,

medicina3. Coneixements aplicats en la predicció del clima, elaboració del

calendari, construcció d’obres arquitectòniques, excavació de canals, millora genètica de les plantes, tractament de dolences o malalties, administració pública

Page 13: La Ciutat Sagrada De Caral

La Societat de Supe

• El paper de la religió2. Sistema basat en creences, cerimònies i rituals3. Creació de universos mitològics i simbòlics4. En absència d’un cos militar, la religió va esdevenir el centre de

cohesió i control social. 5. Construcció de temples per a la veneració dels deus

Page 14: La Ciutat Sagrada De Caral

Activitats de coneixement

Respon a les següents Questions:

3. Els coneixements en astronomia, biologia, aritmètica, etc; de la civilització de Supe, per a quines activitats es van aplicar?

4. Quines altres civilitzacions coneixes que comparteixin alguns aspectes com la civilització de Caral (ofrenes, edificis arquitectònics, etc). Fes un llistat i compara l’ús i finalitat de cada un dels aspectes comparats entre una i altra civilització (exemple: les piràmides dels egipcis amb les piràmides de Caral).

5. Cerca al Google plànols de l’ubicació de l’assentament arqueològic.