Mesura de govern. CUESB

download

of 29

Embed Size (px)

transcript

  • 1. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat deVida, Igualtat i EsportsMesura de Govern: Nous reptes del Centre dUrgncies i Emergncies socials de BarcelonaCUESB23 de gener de 20121

2. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i Esports El CUESB s: Servei Permanent: atn les 24 hores dels 365 dies de lany Integra latenci a urgncies i latenci a les emergncies socials. Estableix un nic centre referencial a la ciutat. Actuaci psicosocial (model integral). Derivaci posterior al servei de referncia. Hi treballen professionals en torn de mat, tarda, nit i caps de setmana:1 cap de departament, 5 caps de gurdia, 10 treballadors socials, 6psiclegs i 29 tcnics auxiliars2 3. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i Esports Competncies del serveiUrgncies Emergncies SocialsSocials 3 4. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i Esports Situacions durgncia social ms freqents Prdua sobtada de lallotjament. Prdua dautonomia parcial o total. Manca dalimentaci, principalment en situacions despecial vulnerabilitat: infncia, gent gran, etc. Abandonament dinfants o de persones grans. Maltractaments. Altres necessitats peremptries puntuals: medicaci, desplaament,...Urgncies Socials4 5. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i Esports Actuacions durgncia social Protocol de complementaci i suport a la xarxa bsica de serveis socials. Protocol dassistncia a desnonaments i desallotjaments. Protocol datenci urgent a persones grans.Urgncies Protocol datenci a dones vctimes de violncia de gnere.Socials Protocol datenci a persones que exerceixen el treball sexual. Protocol datenci urgent a persones sense sostre. Protocol datenci urgent a persones immigrants o sollicitants dasil o refugi. Protocol de complementaci i suport al Servei de Teleassistncia. Altres: persones extraviades, turistes vctimes de robatori, 5 6. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i EsportsSituacions dEmergncia social ms freqents Persones que han estat vctimes duna situaci demergncia: incendi, explosi, prdua sobtada, etc. que ha alterat la seva vida quotidiana i ha produt unEmergncies desequilibri emocional sobre el que cal intervenir de manera immediata tant a nivell psicolgic com social,Socials per tal dalleugerir el patiment de la persona i minimitzar el risc dun estrs posttraumtic.6 7. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i Esports Emergncies Socials Actuacions demergncia social: Atencions ordinries: Incendi, explosions, desallotjamentspreventius, etc. Sempre que Bombers considerin que cal facilitar ajutsocial als afectats. Plans dEmergncia Municipal: Sempre que el Director o DirectorTcnic del Pla aix ho consideri. Pla dAcci del Grup Social: Sempre que el Director/a o Director/aTcnic del Pla (Gerent de lrea de Qualitat de Vida i Director deFamlia i Serveis Socials, respectivament) aix ho consideri.5 Procediments especfics: - Operaci Fred - Onada de Calor - Emergncies Massives - Suport Psicolgic - Atenci a dones vctimes dextrema violncia7 8. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i EsportsMapa de processos del CUESB8 9. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i Esports Dades 2011:Atenci telefnica9.684 Trucades telefniques: 6.648 Demandes telefniques dinformaci i/o assessoramentUAtenci Presencial (CUESB) R1.292 Entrevistes947 Demandes presencials dinformaci i/o assessoramentGAtencions a domicili 2.439 Caigudes N3.687 Actuacions a domicili: suport AVD, valoracions133 Asistencia en desnonaments i desallotjaments CRecursos activatsI 344 Ingressos dUrgncia en ResidnciaE1.245 Pernoctacions en pensi 407 Ajudes econmiques durgncia S9 10. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i Esports E MActuacions E 37 Actuacions ordinriesR3 Actuacions motivades per lactivaci de Pla Municipal dEmergncies 10 Actuacions motivades per activaci PAGLS G736 Persones ateses400 Persones allotjades N C I E S10 11. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i EsportsLnies de futur:11 12. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i Esports Pressupost Emergncies Socials 2011 2012 (Cap. 2) 2011 2012 2. 075.966 3. 975.966 +91,5%El cost de lobra del nou centre s de 2.020.000 . Aquesta xifra no estinclosa en el pressupost del quadre.12 13. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i Esports Nova ubicaciCaracterstiques nou equipamentAdrea c/ Llacuna, 25-31; c/ Ramon Turr, 161-163Dimensions Superfcie de 1.041,02 m2 sostre aproximat 1.682,04 m2 Descripci Resta dun recinte fabril, ambgrau de protecci C, ambqualificaciurbanstica.Esproposa utilitzar la planta baixaper al Centre dUrgncies iEmergncies Socials de Barcelona(CUESB) i realitzar a la plantaaltell, amb entrada independent,un equipament dallotjamenttemporal per actuacions puntualsdurgncia (operacifred,desallotjaments durgncies, ...) 13 14. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i Esports Calendari dexecuci del nou centre AprovaciFinalitzaci RedacciConcursosConcursComissi de Inici dobres dobresdavantprojecte dadjudicaci dobres i projecteGovern dels2on semestre2onexecutiu 1erprojectesJULIOLSEMESTRE 2012semestre FEBRER 2012MAR 2012 20122012 2013 14 15. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i EsportsNous serveis i accions que es duran a terme:15 16. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i Esports Obertura del servei d allotjament durgncies i emergncies El Pla funcional del nou equipament contemplar la creaci dunespai dacollida i allotjament puntual per a persones i/o famliesque han patit una situaci durgncia o emergncia social. Comptar amb espais per a lallotjament, alguns dells adaptats per afamlies amb nens/es, serveis sanitaris i dhigiene, servei de rober ibugaderia, office, menjador i sala desbarjo i relaci, magatzem iconsigna. Amb lobertura daquest servei disposarem de places per cobrir lOperaci Fred.16 17. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i EsportsProtocol especfic per a latenci urgenten situacions de desnonamenti desallotjament Sestablir un acord amb lIllustre Collegi de Procuradors de Barcelona de manera que el CUESB assisteixi a tots els desnonaments i desallotjaments que afectin a famlies i persones vulnerables: gent gran, persones amb discapacitats, malalties, etc. per tal de garantir el seu reallotjament immediat.17 18. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i EsportsCreaci dun conveni per a la provisiurgent daliments bsics Selaborar un conveni amb establiments i/o grans superfciesque permeti al CUESB proporcionar dimmediat un lot dalimentsbsics en situacions dalta vulnerabilitat: famlies amb fillsmenors, gent gran, ... Alhora que derivar amb carcter preferentals afectats al seu centre de serveis socials de referncia pergarantir la continutat de latenci.18 19. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i Esports Projecci metropolitana Regularitzar les atencions que sovint el CUESB ha de realitzaramb persones daltres municipis, ats que pateixen situacionsdurgncia o emergncia a la nostra ciutat o son derivades desde qualsevol servei supramunicipal, mitjanant la formalitzacide protocols de collaboraci amb els municipis de lreametropolitana per tal de garantir la continutat del treball que jafa el CUESB i que els proporcioni suport en situacionshumanitries o de gran emergncia.19 20. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i EsportsReorganitzaci de lequip de treball Millora de latenci a les persones en incorporar a la estructuraordinria del CUESB la figura del cap de torn, que garantir en totmoment la pressa de decisions i la gesti dels recursos. Suport a la Direcci. Sincorporar una nova figura amb tasquesdAdjunta a la direcci per tal dexercir com a responsable dequalitat del CUESB, garantir la cadena de comandamentmunicipal, exercir com a representant municipal en absncia delCap de Departament i assumir tasques de suport en situacions degran emergncia a la ciutat. 20 21. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i Esports Elaboraci de nous protocols decollaboraci amb els grups dintervencimunicipal: Bombers (SPEIS), Sanitat (SEM-061), i revisi del protocol amb laGurdia Urbana (GUB) Millorar la resposta municipal en situacions durgncia odemergncia a la ciutat, sistematitzant les coordinacions amb elsaltres grups dintervenci mitjanant lestabliment de protocolsdactuaci conjunta. 21 22. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i EsportsElaboraci i implantaci de nous acordsde collaboraci amb daltres serveis implicats en latenci a urgncies i emergncies socials: Departament deJustcia de la Generalitat de Catalunya -Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLC), Mossos dEsquadra, ... Establir el marc de collaboraci mitjanant protocols amb altresserveis i departaments extra municipals, amb competncies enlmbit de les urgncies i emergncies, per tal de garantir unasistemtica dintervenci conjunta. 22 23. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i EsportsProtocol de collaboraci amb l InstitutMunicipal de Persones amb Discapacitat(IMD) Sestablir un protocol amb l Institut Municipal de Persones amb Discapacitat per tal de garantir la cobertura urgent de les seves necessitats, en les urgncies i emergncies socials, mitjanant recursos adaptats. 23 24. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i Esports Creaci del Centre Mbil dAtenci aEmergncies Centre de ComandamentAvanat Adquisici dun Centre Mbil datenci (Centre de ComandamentAvanat) que permeti en situacions de gran emergnciadesplaar el centre logstic del CUESB al lloc del sinistre, per atenir capacitat in situ de gestionar lesbases de dadesgenerades, facilitar la recerca de recursos i la coordinaci dequip. En definitiva, per a millorar latenci a les persones.24 25. Quarta Tinena dAlcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i Esports Incorporaci al CUESB de millorestecnolgiques Adquirir un sistema de radiocomunicaci com a eina fonamental dintercomunicaci entre els professionals de CUES