Pac2.5 Disseny

download

of 17

 • date post

  14-May-2015
 • Category

  Education
 • view

  2.327
 • download

  1

Embed Size (px)

transcript

<ul><li>1.Noves tecnologies de la informaci i la comunicaci a leducaciActivitat 2.5 de la PAC 2Pgina 1 Prctica dAvaluaci Continuada PAC 2 2.5Noves Tecnologies de la Informaci i laComunicaci a lEducaci. NTICE.Activitat 2.5: PROJECTE FINALMONTSE COMAS ALEGRIAULA 1 27/12/09 ndex1- PRESENTACI..........................................................................................................32- INTRODUCCI..........................................................................................................33- DISSENY DE LACTIVITAT...................................................................................44- MAPA CONCEPTUAL............................................................................................105- EL PROCS..............................................................................................................116- AVALUACI DE LAPRENENTATGE ACONSEGUIT...................................147- AVALUACI TECNOLGICA DEL DISSENY.................................................158- CONCLUSIONS........................................................................................................169- ANNEX.......................................................................................................................1610- BIBLIOGRAFIA/WEBBLIOGRAFIA.................................................................18 </li></ul><p>2. Noves tecnologies de la informaci i la comunicaci a leducaci Activitat 2.5 de la PAC 2 Pgina 2 3. Noves tecnologies de la informaci i la comunicaci a leducaciActivitat 2.5 de la PAC 2Pgina 3 1- Presentaci.Aquesta ltima activitat que sens plantega diu: -tenim un problema, i com a tecnlegs s probable que hgim de dissenyar activitats daprenentatge per a persones totalment diferents-. De ben segur que aix ser!La nostra tasca gira entorn als problemes. Per els problemes, entesos com a quelcom desconegut, hauran de complir dues premises bsiques: -All desconegut ha de tenir un valor social, cultural o intellectual per a alg.-Tenir clar lobjectiu a assolir.En aquesta ltima prctica que sexposar, es parteix dun problema significatiu i general daula per assolir un objectiu concret i alhora, conixer noves formes de recerca dinformaci per obtenir el que pretenem. 2- Introducci.-No creieu que la gent aprn millor quan es troba davant dun problemasignificatiu que doni sentit a les activitats?-Certament donar sentit a un problema es garantia dxit per a solucionar-lo. Per la significativitat del problema tamb dependr del seu grau de contextualitzaci, dactivitat que generi, dintenci, de lestructura, de la complexitat i de lespecifitat de camp, entre altres...Quan sens planteja un problema es mouen moltes coses: Primer es crea una representaci mental del problema, seguidament una manipulaci activa de lespai del problema, es representen els seus components i dimensions, es generen hiptesis i finalment sarriba a les conclusions.Tot aquest procs genera una activitat conscient de la persona, dirigida a solucionar el problema.Entre la gran tipologia de problemes existents, nosaltres plantegem un problema de presa de decisions. El qual li corresponen unes activitats daprenentatge, uns criteris dxit, una complexitat i un nivell destructuraci i dabstracci diferents a qualsevol altre tipus de problema.Aquests tipus de problemes es resumeixen en prendre unes decisions amb un nombre limitat de solucions. Tot i aquesta limitaci, el nombre de factors que es poden considerar a lhora de decidir entre aquestes solucions, igual que la importncia que donem a cadascuna, poden ser molt complexes. Aquesta tipologia de problemes requereix comparar i contrastar els avantatges i inconvenients de les solucions alternatives. Les decisions es justifiquen segons el grau dimportncia que sotorga a cadascun daquests factors.Aix doncs, un problema significatiu, ben formulat i contextualitzat ser una bona plataforma per a construir coneixement. 4. Noves tecnologies de la informaci i la comunicaci a leducaci Activitat 2.5 de la PAC 2 Pgina 4 3- Disseny de lactivitat.TTOL DE LACTIVITAT: BUSQUEM UNA CAN DEN MIR?DESCRIPCI DELS AGENTS PERSONALS:- Aprenents: Educaci Infantil. 15 alumnes de la classe de P5. - Mediadora: Mestra de msica.DESCRIPCI DE LA TECNOLOGIA MEDIADORA:Ordinador, connexi a Internet, buscador del google, projector, micrfon, programa gravador de so, Divshare, llapis USB, Radio-CD amb USB i el blog de lescola.DESCRIPCI DEL PROBLEMA:Inicialment partim duna pregunta que porta implcit lobjectiu de lactivitat. Per tant, segons Jonassen, es tracta dun problema ben estructurat amb un grup restrictiu doperadors lgics i amb una disposici previsible dactivitats, que cal exterioritzar i verbalitzar als alumnes. Un altre qesti s el Com busquem?- A on busquem?- Seran els propis alumnes que donaran diverses opcions de com buscar una can.Fins ara, sempre sels hi ha donat i portat les canons a laula, ara es tracta que ells aprenguin a buscar la informaci necessria. No cal dir, que la guia i la mediaci de la mestra ser important i imprescindible, sobretot en aquestes edats. Per tant, ser un problema amb poca complexitat: amb un nombre limitat de variables i dinteraccions entre elles i, amb un grau elevat de predicci de les variables utilitzades.Pel que fa a lespecifitat de camp, s un problema contextualitzat doncs es treballa el tema den Mir, a nivell de Cicle i en totes les rees. Tot i que ells no han pogut triar la temtica, s fcil engrescar i motivar als alumnes daquestes edats. Situem lactivitat a les sessions de Msica. PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA:A lescola, durant aquest trimestre, hem comenat el projecte de Joan Mir. A lEducaci Infantil, totes les activitats es desenvolupen de forma global i integrada, s a dir es treballa a totes les rees. Per tant, durant les sessions de msica tamb volem incloure-hi alguna activitat relacionada amb el projecte.Els hi demanem directament als alumnes, durant la sessi de msica, -Qu podem fer nosaltres que tingui relaci amb en Mir i amb la msica?- Busquem una can den Mir?- I a partir daqu sorgeix el problema: com ho fem? A on busquem?. Seguidament apareix un debat entre els alumnes, guiat per la mestra-mediadora. 5. Noves tecnologies de la informaci i la comunicaci a leducaciActivitat 2.5 de la PAC 2Pgina 5 CONTEXT DE LACTIVITAT:El grup classe est format per 15 alumnes: 12 nens i 3 nenes. El context on es duran a terme les activitats ser a laula de msica i laula dinformtica. Els alumnes estan acostumats a treballar amb les Tic i concretament amb el programari Jclic i amb lEdu365. Laula ordinria disposa dun ordinador amb connexi a Internet (rac de lordinador). Fa un parell de setmanes que hem comenat el projecte den Mir i estan realment molt motivats i illusionats amb tot el que hi est relacionat. Ja hem observat pintures, quadres, hem pintat algun mural,...CARACTERSTIQUES IMPORTANTS DELS APRENENTS:s un grup que s fcil dengrescar i motivar. Tot i que a causa de lelevat nombre de nens, s un grup fora mogut i joganer. No obstant sn molt desperts i trempats. Els hi agraden molt les activitats de moviment. Per la msica, concretament, els hi requereix estones datenci per escoltar audicions, on els hi costa relaxar-se i estar tranquils. Tamb els hi agrada molt que els hi plantegis reptes per poder-los assolir. Crec que ens en sortirem!COMPETNCIES ESPECFIQUES QUE LAPRENENT HA DASSOLIR:* Aprendre a ser i a actuar duna manera cada vegada ms autnoma. - Adquirir progressivament hbits bsics dautonomia en accions quotidianes, peractuar amb seguretat i eficcia. * Aprendre a pensar i a comunicar. - Progressar en la comunicaci i expressi ajustada a diferents contextos isituacions de comunicaci habituals per mitj dels diversos llenguatges. * Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa. * Aprendre a conviure i a habitar en el mn. - Conviure en la diversitat, avanant en la realci amb els altres i en la resolucipacfica de conflictes. - Comportar-ser dacord amb unes pautes de convivncia que el portin cap a unaautonomia personal, cap a la collaboraci amb el grup i cap a la integracisocial.ALTRES OBJECTIUS A ASSOLIR: Expressar idees i opinions de forma clara i entenedora. Assolir estratgies per cercar informaci que ens sigui til. Treballar de forma constructiva i en equip. Ser conscient del procs daprenentatge que hem realitzat. Conixer eines i recursos Tic. Reproduir correctament una can. Valorar crticament el resultat obtingut. 6. Noves tecnologies de la informaci i la comunicaci a leducaciActivitat 2.5 de la PAC 2Pgina 6 CONTINGUTS:Continguts Conceptuals (saber-coneixements): Can de J. Mir. Eines i Recursos Tic.Continguts Procedimentals (saber fer): Entonaci i ritme a lhora de cantar la can. Utilitzaci correcta de les eines informtiques. Verbalitzaci del procs daprenentatge.Continguts Actitudinals (saber ser): Actitud positiva vers un mateix i vers els companys. Voluntat de collaboraci i ajut als companys. Mostrar una escolta atenta de la can. Saber adaptar-se als recursos disponibles. Respecte per les eines i materials utilitzats. SEQNCIA DACTIVITATS:1 Sessi: Presentaci de lactivitat i fer una pluja didees don buscar la can. Fer-los veure que la recerca a Internet (Ordinador) s fora efica, mplia i rpida. Escriure entretots a la pissarra el que volem buscar. A laula dinformtica, en grups de 2 i amb lajuda del coordinador informtic escrivim la cerca. Anotarem ladrea que sigui ms propera al nostre objectiu.2 Sessi: Gran grup. Visualitzarem amb el projector, les diferents adreces i escollirem la ms adient. Audici de la can, anlisi del vocabulari, explicar que shi diu, tot a nivell oral. Aula dinformtica.3 Sessi: Verbalitzem el procs realitzat fins aqu. Audici de la can, cantar-la i ballar-la. Aula de msica.4 Sessi: Audici de la can, cantar-la, ballar-la, i amb instruments. Aula de msica.5 Sessi: Fem de msics. Gravem la can i ens escoltem. Si ens agrada, valorarem de penjar-la al blog de lescola, juntament amb altres activitats del projecte den Mir. Aula dinformtica. FONAMENTACI PSICOPEDAGGICA:Segons la concepci Constructivista de lensenyament-aprenentatge, el coneixement es construeix a partir de lexperincia. Per tant, cal aprendre fent i alhora, laprenentatge, ha de ser: - Funcional: aprendrem a on i com cercar informaci. Procediment que pretn ser til en altres situacions. - Collaboratiu: ser un aprenentatge construt en grup; doncs aprenem els uns dels altres i entre tots decidirem i gravarem lopci ms adient. - Motivacional: en aquest aprenentatge, com en la resta drees, donarem un paper fonamental a la motivaci, ajudada per ls de les TIC. - Contextualitzat: est emmarcat dins un projecte de Cicle. Aquestes seran les bases dun aprenentatge significatiu, s a dir ajudarem als alumnes a crear un canvi conceptual mitjanant la manipulaci, la reflexi i el descobriment. 7. Noves tecnologies de la informaci i la comunicaci a leducaci Activitat 2.5 de la PAC 2 Pgina 7 CRITERIS DAVALUACI:Lavaluaci es portar a terme durant tot el projecte. Per partirem duna avaluaci Inicial per valorar els coneixements previs i estratgies que disposen els alumnes per cercar informaci, mitjanant lobservaci. Seguidament anirem valorant si: - Sap treballar en equip, acceptar les opinions i les idees dels dems. - s capa de verbalitzar el procs realitzat per obtenir informaci. - Coneix algunes eines Tic que hem utilitzat en tot el projecte. - Memoritza la can escollida. - Expressa una opini individual sobre el treball realitzat. Durant el desenvolupament del projecte, tamb cal fer una valoraci del mateix, per observar si s adequat, si hi ha algunes dificultats inesperades, si cal modificar algun aspectes concret, Etc... Dins la gran varietat de problemes que podem trobar, cadascun requereix un procs de pensament diferent per a arribar a una soluci, aix fa que cada tipologia de problema shagi densenyar duna forma diferent.Segons la fitxa de disseny exposada anteriorment, el problema que es planteja el podem emmarcar en el tipus de problemes de presa de decisions. Qu podem fer nosaltres a lhora de Msica que estigui relacionat amb en Mir?-De forma general i seguint lestructura de la Taula 1, del mdul 2 de Jonassen, el nostre problema quedaria de la segent manera:PROBLEMA DE PRESA DE DECISIONS: Qu podem fer nosaltres, relacionat amb en Mir, a lhora de Msica? Activitat daprenentatge Valorar diferents opcions i escollir la ms adient pel nostre objectiu. Entrades Es planteja una situaci amb un nombre limitat de solucions. Criteris dxit La resposta i el resultat final s el mateix en valor i forma. Context Decissi emmarcada en un projecte a nivell de cicle. Nivell destructuraci Nivell alt destructuraci amb resultats delimitats. Nivell dabstracci Cadasc pot donar la seva opini. s molt personal.Actualment, laven de les noves tecnologies de la informaci i la Comunicaci ha esquitxat el mn educatiu. El qual ha dintegrar qualsevol aprenentatge que pugui ser til i potenci el desenvolupament de la persona en el seu context. Aquests nous aprenentatges generen i alhora requereixen, unes noves habilitats i formes de pensar per part dels estudiants. -La tecnologia, quan susa de manera productiva, pot promoure un aprenentatgesignificatiu entre els estudiants-.1Els alumnes han daprendre a solucionar problemes de tot tipus: complexos, mal definits, descontextualitzats, etc... utilitzant un repertori dhabilitats, estratgies i competncies que fins ara tenem fora oblidades.1 Mdul 2. Tic i aprenentatge significatiu: una perspectiva constructivista. 8. Noves tecnologies de la informaci i la comunicaci a leducaci Activitat 2.5 de la PAC 2 Pgina 8 Si prenem el CONSTRUCTIVISME com a marc de referncia, sentn que:El coneixement es construeix. s a dir, que la persona dna sentit a all que lenvolta i construeix representacions mentals mitjanant activitats interpretatives i cognitives. Nosaltres, en lactivitat que ens ocupa, pretenem donar sentit a la tasca de pensar, relacionar, cercar i discriminar informaci. Volem destacar ms el procs que cal executar per obtenir un objectiu, que no pas el resultat que obtindrem. Ens interessa lestratgia duta a terme i no el resultat final, perqu un cop assimilida aquesta estratgia es pugui extrapolar a altres contextes.El coneixement s nic en cada persona. Cadasc, segons el seu bagatge i les seves experincies anir assimilant i acomodant la nova informaci, creant ms o menys conflicte en el seu mapa mental. En la nostra fitxa de disseny, la presa de decisions de cadasc variar en funci dels seus coneixements previs. Per exemple: nhi haur que tindran ordinador a casa, nhi haur que coneixeran algunes eines Tic, etc...Existeixen mltiples perspectives. En qualsevol situaci de presa de decisions pot haver-hi tantes solucions com tanta gent opini. A ligual que cadasc construeix el seu propi coneixement, cadasc tindr una visi personal sobre el que cal discutir o interpretar. Ser feina del mediador, reconduir la situaci cap a una banda o altra.Les nostres interaccions construeixen coneixement. En aquest projecte, pretenem que els alumnes construeixin con...</p>