Pilotes amb textures

download

of 21

description

 

transcript

1. JUGUEM AMB PILOTES AMB TEXTURESHemjugatamb pilotes de diferentstextures. Hemdescobertmoltes i moltes coses i enshohempassat genial. Hemdescobert que les pilotes tenen forma desfera que sn de molscolors i tamanys, que nhi ha que pesen i daltres que no, que nhi ha que sn dures i daltres tobes, que rodolen, que la majoriadelles bota 2. 3. 4. Hemclassificat les pilotes per la seva mida: gran, mitj i petit 5. 6. Hembotat les pilotes i hemdescobert que algunes boten mes que daltres i algunes no boten 7. Hemjugat a aixafar unes pilotes que sarrugenquantreuenlaire de dins 8. Hemjugat a pasar-nos la pilota 9. Hemfetrodolar pilotes 10. Hemcanastat pilotes 11. I simplementhemjugat i enshemdivertitmolt i molt