Pla Estratègic Bages Sud

download Pla Estratègic Bages Sud

of 76

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Pla Estratègic Bages Sud

Transcript of Pla Estratègic Bages Sud

 • PPPPPPPPPPPPllllllllllllaaaaaaaaaaaa EEEEEEEEEEEEssssssssssssttttttttttttrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaattttttttttttggggggggggggiiiiiiiiiiiicccccccccccc ddddddddddddeeeeeeeeeeeellllllllllll

  BBBBBBBBBBBBaaaaaaaaaaaaggggggggggggeeeeeeeeeeeessssssssssss ssssssssssssuuuuuuuuuuuudddddddddddd 222222222222000000000000000000000000777777777777------------222222222222000000000000111111111111555555555555 IIInnnfffooorrrmmmeee dddeee dddiiiaaagggnnnooosssiii

  Assistncia tcnica

  Actva Prospect

 • Actva Prospect

  Equip de treball:

  4Berta Pongiluppi Ascon. Llicenciada en Cincies econmiques. 4David Moreno i Lobera. Enginyer en Informtica i Diplomat en Estadstica 4Maite Espinach Grau. Llicenciada en Geografia i Cincies de lEducaci

  Cerdanyola del Valls, novembre de 2007

  Actva Prospect SL (Research & Solutions).

  Pla Estratgic del Bages sud 2007-2015

  Informe de diagnosi

 • Actva Prospect SL (Research & Solutions)

  Centre dEmpreses de Noves Tecnologies Parc Tecnolgic del Valls 08290 Cerdanyola del Valls Barcelona

  Tel. +34 93 5820177 - Fax. +34 93 5912821

  Actva Prospect s una companyia de recerca i consultoria formada per un equip multidisciplinar de professionals que treballa en els mbits de mercat de treball, formaci, poltiques socials i desenvolupament territorial i gesti de projectes. Actva Prospect proveeix informaci prctica i orientada a la presa de decisions, amb una base de treball participatiu i proper al territori.

  Aquest treball sha dut a terme per encrrec del Consorci de formaci i iniciatives del Bages sud.

  Lenfocament, el contingut, lanlisi, la interpretaci, les conclusions i les orientacions daquest document sn responsabilitat de lequip de recerca dActva Prospect que en t lautoria.

  La duplicaci i/o publicaci en qualsevol forma daquest document noms s permesa amb el perms explcit del Consorci de formaci i iniciatives del Bages sud.

 • ndexndexndexndex

  Presentaci...........................................................................................................1

  1 Territori i mobilitat ...........................................................................................2

  1.1 SITUACI GEOGRFICA I GEOESTRATGICA ......................................................................... 2 1.2 ORDENACI DEL TERRITORI I POLTICA DE SL ..................................................................... 3 1.3 ELEMENTS DE LENTORN NATURAL I PAISATGSTIC ............................................................. 10 1.4 VALORS ARQUITECTNICS I CULTURALS ............................................................................ 12 1.5 COMUNICACIONS I MOBILITAT............................................................................................ 14

  2 Poblaci, treball i societat............................................................................. 18

  2.1 PERFIL SOCIODEMOGRFIC DE LA POBLACI...................................................................... 18 2.2 QUALIFICACI DE LA POBLACI ......................................................................................... 21 2.3 TREBALL ......................................................................................................................... 22 2.4 COHESI SOCIAL ............................................................................................................. 27 2.5 EQUIPAMENTS I SERVEIS .................................................................................................. 28

  3 Activitat econmica ....................................................................................... 32

  3.1 CONTEXT HISTRIC.......................................................................................................... 32 3.2 PRODUCTE INTERIOR BRUT I NIVELLS DE RENDA................................................................. 33 3.3 SECTORS ECONMICS...................................................................................................... 35 3.4 TEIXIT EMPRESARIAL I ACTIVITAT EMPRENEDORA ............................................................... 45 3.5 ESPECIALITZACI ECONMICA DELS MUNICIPIS .................................................................. 50

  4 Aspectes transversals .................................................................................... 52

  4.1 SOCIETAT DE LA INFORMACI ........................................................................................... 52 4.2 INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EMPRESARIALS I PER LA INNOVACI .................................... 52 4.3 IDENTITAT, GOVERN LOCAL I PROJECCI DEL TERRITORI .................................................... 54

  5 Conclusions. Anlisi DAFO ............................................................................. 56

  ANNEXOS............................................................................................................ 62

  Annex 1. Relaci de persones entrevistades..................................................... 63

  Annex 2 Usos del sl .......................................................................................... 64

  Annex 3. Polgons industrials ............................................................................. 65

  Annex 4. Activitats econmiques ms rellevants............................................. 68

  Annex 5 Documentaci consultada.................................................................... 70

  ANNEX 4 .1. DOCUMENTACI ESPECFICA DEL BAGES SUD .......................................................... 70 ANNEX 4 .2. ALTRA DOCUMENTACI .......................................................................................... 71

 • ndex de taules Taula 1 Superfcie municipal (km2).....................................................................................................................................3 Taula 2 Oferta de sl industrial als municipis del Bages sud. 2007 ....................................................................................5 Taula 3 Habitatges iniciats. 2002-06...................................................................................................................................8 Taula 4 Estat del planejament urbanstic general dels municipis del Bages sud, 2005 ......................................................9 Taula 5 Poblaci segons mbit territorial a 1 de gener. 2000 i 2006 ................................................................................18 Taula 6 Taxes d'envelliment i sobreenvelliment. 2006......................................................................................................21 Taula 7 Nivell dinstrucci de la poblaci de 10 anys i ms. 2001 ....................................................................................22 Taula 8 Localitzaci de l'ocupaci. 2001...........................................................................................................................23 Taula 9 Percentatge d'aturats per grups dedat i sexe. 2006............................................................................................25 Taula 10 Evoluci del percentatge d'aturats. 2001-06 ......................................................................................................26 Taula 11 Llocs de treball localitzats segons sector dactivitat econmica. 2007...............................................................35 Taula 12 Evoluci dels assalariats per grans sectors dactivitat econmica. 2001-07......................................................36 Taula 11 Treballadors assalariats segons nivell tecnolgic de lactivitat de lestabliment. 2001-07..................................42 Taula 14 Nombre de centres de cotitzaci segons grandria de l'establiment. 2007 .......................................................46 Taula 15 Establiments de 20 o ms treballadors. 2007 ....................................................................................................48 Taula 16 Centres de cotitzaci per sectors. 2001-07........................................................................................................49 Taula 17 Superfcie dels establiments d'empreses (m2). 2002.........................................................................................51 Taula 18 s i equipament de les TIC a la llar. 2006 .........................................................................................................52 Taula 12 Sectors dactivitat econmica amb un 2% o ms de poblaci assalariada. 2007 ..............................................68 Taula 13 Evoluci dels assalariats per subsectors dactivitat econmica amb ms de 50 treballadors. 2001-07.............69

  ndex de grfics Grfic 1 Recomptes de poblaci del padr dhabitants. 1998-2006..................................................................................19 Grfic 2 Pirmide dedats al Bages sud i comarca. 2006.................................................................................................20 Grfic 3 Pirmide dedats al Bages sud i Catalunya. 2006 ..............................................................................................20 Grfic 4 Proporci daturats segons sexe i mbit territorial. 2006.....................................................................................24 Grfic 5 Persones aturades registrades segons sectors. 2006.........................................................................................27 Grfic 6 Persones aturades registrades segons ocupacions. 2006 ..................................................................................27 Grfic 7 Evoluci del creixement del PIB comarcal total, 2001-2005.................................................................