Presentacio mestres

download Presentacio mestres

of 23

 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  582
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Presentacio mestres

 • 1. Llegim en parella Un programa de tutoria entre iguals (amb alumnes i famlies)per a la millora de la competncia lectora

2. Qu s? Un programa educatiu impulsat perGrup dAprenentatge entre iguals de lInstitut de Cincies de lEducaci de la Universitat Autnoma de Barcelona. Es basa en latutoria entre iguals : parelles de persones, cap delles professor professional de laltra, que aprenen a travs duna activitat estructurada. El tutor, perqu ensenyar s la millor manera daprendre, i el tutorat, perqu rep lajut ajustat i permanent del company tutor. El programa combina latutoria entre alumnesi latutoria familiar . Lesactivitats(lectura en parella i comprensi lectora) sn altamentestructuradesi permeten, quan la parella shi ha familiaritzat, un s ms ajustat i creatiu.Llegim en parella 3. Tutoria entre iguals ( peer tutoring ) Suport familiar a la lectura Comprensi lectora Fonaments conceptuals Llegim en parella 4.

 • Tutoria entre iguals ( peer tutoring )
 • Mtode daprenentatge cooperatiu basat en la creaci de parelles, amb una relaci asimtrica i un objectiu com i compartit, que sassoleix a travs dun marc de relaci exteriorment planificat.
 • La tutoria entre iguals s utilitzada en molts pasos i recomanada per experts en educaci com una de les prctiques instructives ms efectives.
 • La cooperaci:
 • Estratgia instructiva per a lescola inclusiva i de qualitat
 • Desenvolupa habilitats i actituds bsiques per a la democrcia
 • Competncia clau per a la societat del coneixement
 • Motor daprenentatge

Fonaments conceptuals Llegim en parella 5. Suport familiar a la lectura La implicaci activa de les famlies t efectes positius en la qualitat de lensenyament del centre i en lxit escolar del fill o filla. Efectes en lalumnat: acceleren el desenvolupament de la parla, milloren el rendiment acadmic en matemtiques i llengua, promouen millores en la conducta i valors, incrementen la confiana i lautoestima, conscinciadaprendre al llarg de la vidai gust per la collaboraci. Lefectivitat prov no noms del suport que rep lalumne (de la famlia i de lescola), sin sobretot de la percepci de continutat dobjectius educatius. Molts estudis mostren que llegir de forma sistemtica a casa, amb el nen/a, millora la competncia, permet espais de comunicaci i coneixement del nen com a estudiant i acosta les famlies a les activitats escolars. Fonaments conceptuals Llegim en parella 6. Comprensi lectora -La lectura contribueix a lautonomia i s una competncia clau. -Exceptuant situacions puntuals, la comprensi lectora s al cor de lalectura. -El lector s un subjecte actiu (reflexiona i interpreta el significat a partirdels seus coneixements i fins). -Aprendre a comprendre textos requereix un ensenyament deliberat ambun lector ms competent. situar-se front al text (propsits i coneixements previs) mentre es llegeix: guiar atenci, comprovaci de comprensi desprs: elaborar inferncies (interpretacions, conclusions)-Com a competncia, la comprensi lectora admet graus daprofundiment i sha daprendre al llarg de lescolaritat (i de la vida). -Ensenyar i aprendre a llegir s complex, per gratificant. Fonaments conceptuals Llegim en parella 7.

 • Posar a labast del professorat metodologies inclusives.
 • Laprenentatge cooperatiu i la tutoria entre iguals permet viure la diversitat com un valor positiu: grcies a la diferncia aprenen.
 • Desenvolupar noves didctiques per a lensenyament de la llengua.
 • La tutoria entre iguals i el suport familiar complementen les actuacions densenyament i aprenentatge de les competncies lingstiques, amb espais dajuda personalitzada i alts nivells dinteracci oral.
 • Millorar la competncia lectora de lalumnat, en especial la comprensi.
 • Fomentar la capacitat de cooperaci entre lalumnat.
 • Ms enll de cooperar per aprendre, la mateixa cooperaci s valuosa perqu desenvolupa habilitats socials i actituds bsiques per a la vida democrtica. Habilitat clau en la societat del coneixement.
 • Potenciar la implicaci de les famlies en les tasques escolars
 • Es tracta dafavorir la participaci familiar a lescola. Pares com a tutors de lectura dels seus fills.
 • Promoure el treball collaboratiu entre centres: participar en la xarxa de centres compartint i intercanviant experinciesdel programa Llegim en parella amb mestres i professors daltres centres.

Objectiusdel programa Llegim en parella 8. Alumnat Objectius :Millorar la competncia lectora Fomentar la capacitat cooperadora Parelles : diferent edat amb rol fix, igual edat amb rol fix o recproc. (proves inicials i finals i recull de materials davaluaci) Formaci prvia: 3 sessions,activitats per sessi ,fulls dactivitati pauta de progrs quinzenal i consells. Sessions : 24 sessions de 30, dues per setmana , 12setmanes, msd osfullselabora ts perells (tutors) . Llegim en parella 9. Famlies Objectiu :Potenciar la participaci de les famlies en tasques escolars,en aquest cas fent lectura sistemtica a casa com a millora dela competncia lectora i per establir espais de comunicaci. Parelles : perspectiva mplia. Formaci : una reuni amb el professorat ( activitats per sessi , fulls dactivitati pauta de progrs iconsells ). Sessions : 24 sessions de 30, dues per setmana, 12 setmanesms dues sessions de treball amb fulls elaborats perlalumnat o materials aportats per les famlies. Llegim en parella 10. Mestres: Objectius : Utilitzar metodologies inclusives que afavoreixin la participaci ilaprenentatge de tots els alumnes sense excepci. Desenvolupar noves didctiques per a lensenyament de la llengua que mobilitzin els recursos que ofereixen els alumnes i les famlies. Treballar de manera collaborativa amb altres mestres que tamb duen a terme el programa en els seus centres. Xarxa de centres(aula virtual plataforma Moodle). Formaci i seguiment : 3 sessions presencials al llarg del curs. Una inicial de presentaci del programa.Una de seguiment i una final de valoraci. Paper del mestre:Ajudar les parellesEscoltar com els alumnes senfronten a les tasques escolars Observar i registrar les dificultats i progressos de les parelles Fer adonar als tutors dels aprenentatges que fan Llegim en parella 11. Desenvolupament del programa: 1.Informar/ explicar el programa / engrescar els participants:- mestres - alumnes - famlies 2.Creaci de parelles (alumnes) 3. Formaci de participants: - mestres - alumnes - famlies 4. Desenvolupament de les sessions: - activitats per sessi - materials - metodologia de treball 5. Avaluaci Llegim en parella 12.

 • 1.Informar/ explicar el programa / engrescar els participants
 • Fer viure la diversitat de manera positiva. Grcies a que els alumnes
 • sn diferents poden aprendre.
 • Explicar els avantatges de ser tutors i tutorats:
   • Fer de tutors s una bona experincia/oportunitat
   • daprenentatge.
   • Fer de tutorats tamb t avantatges: rebre una ajuda
   • personalitzada.
 • Animar les famlies i crear petits espais familiars on:
   • Donar suport directe a laprenentatge
   • Oportunitat destablir relacions de confiana en la perspectiva
   • acadmica.
   • Amb suport: tothom pot fer de tutor de lectura

Llegim en parella 13.

 • Creaci de parelles (alumnes)
 • Cal decidir el tipus de parelles amb qu treballarem:
 • - cross age tutoring (parelles de diferent curs)
 • - same age tutoring (parelles del mateix curs).
 • En aquest cas cal decidir entre:
 • - rol fixe
 • - rol recproc
 • Cal ordenar els alumnes de ms a menys competncia lectora (amb una prova
 • especfica o resultats de lrea de llengua).
 • Perqu la tutoria entre iguals tingui xit els alumnes han de tenir prou temps per a desenvolupar el seu rol i ajustar-lo a les caracterstiques concretes del seu company.
 • Parelles familiars: conv arribar a famlies que necessitin establir espais de dileg educatiu. Les que en poden treure ms profit.

Llegim en parella 14. 3. Formaci de participants: Cal destinar temps a formar a les parelles per poder exercir el rol assignat de la millor manera possible i amb la mxima informaci. Solen ser necessries entre dues i tres sessions de formaci per als alumnes i una sessi de formaci per a les famlies. Les tres sessions de formaci dels alumnes girarien al voltant de: - 1 sessi: concepte de tutoria entre iguals, avantatges per als tutorsi tutorats, qualitats del bon tutor i tutorat - 2 sessi: tasques a realitzar en cada sessi - 3 sessi: sistema davaluaci En la sessi de formaci amb famlies farem una presentaci breu del programa, explicaci amb modelatge de les tasques per sessi, materials de suport, consells per als familiars tutors i diari de sessions. Aclariment de dubtes per garantir la seguretat en la participaci en el programa. Llegim en parella 15.

 • Pacta amb el nen/a els dies i hores de les sessions deLlegim en parella.
 • Trieu un lloc tranquil, cmode, amb bona llum i amb poques coses que us distreguin. Seieu ben a prop, per escoltar-vos b. Lun al costat de laltre (no enfront). I, si pot ser, seu a la seva esquerra (aix podrs veure b quan escrigui).