Seminari caps d'estudi_competencies

download Seminari caps d'estudi_competencies

of 73

 • date post

  14-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  2.040
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Una presentació de la Imma Buñuel extensa, aclaridora i amb exemples del que vol dir ensenyar i aprendre amb les competèncis bàsiques

Transcript of Seminari caps d'estudi_competencies

 • 1.Laula un entorn funcional de persones utilitzant competncies. Competncies Bsiques. Avaluaci competencial Lxit duna metodologia daprenentatge i dels resultats que obt lalumnat es fonamenta no tant en la manera com es donen a conixer aquests coneixements, sin en la seva avaluaci, entesa com un conjunt dactivitats quepossibiliten identificar errors, comprendre les seves causes i prendre decisions per superar-les ( Perrenoud, 1993) Imma Buuel

2. REFERENTS LEGALS Imma Buuel Llei Org nica 2/2006, de 3 de maig. - Article 20: Estableix el marcde l avaluaci delsaprenentatges a prim ria Decret 142/2007, de 26 de juny Determina: - Principis i caracterstiques de lavaluaci. - Pas de curs de lalumnat de primria. Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig Article 20:-Estableix el marcde lavaluaci delsaprenentatges a primria

 • Ordre: EDU/296/2008
 • Determina:
 • El procediment.
 • Els documents.
 • -Els requisits formals.

3. Qu entenem per competncia?

 • Competncia s la capacitat dutilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenci de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensi, la reflexi i el discerniment tenint en compte la dimensi social de cada situaci.

Imma Buuel 4. Aspectes a tenir en compte:

 • Es demostra en lacci, en situacions reals.Posa en joc sabers de diversesdisciplines.Es fonamenta en diferents tipus de saber.
 • Competncia s ladutilitzar els
 • i habilitats, de manerai, en contextos
 • i situacions que requereixen la intervenci de coneixements vinculats a
 • diferents sabers, cosa que implica la,la
 • I eltenint en compte la
 • Implica un pensament estratgic: comprendre, analitzar,
 • Decidir, aplicar esquemes dacci, valorar....
 • Implica collaborar ambdaltres contextos socials.

capacitat coneixements transversal interactiva comprensi reflexi discerniment dimensi social de cada situaci.Imma Buuel 5. Competncies bsiques: 1. Competncies transversals COMUNICATIVES .Lingstica i audiovisual . Artstica i cultural. METODOLGIQUES .Tractament de la informaci i C. digital. .Matemtica. . Aprendre a aprendre. PERSONALS . Autonomia i iniciativa personal. Imma Buuel 6. Competncies bsiques: 2. Centrades en conviure i habitar el mn . Coneixement i interacci amb el mn fsic. . Social i ciutadana. Imma Buuel 7. Competncies prpies de cada rea:

 • mbit de llenges.
 • Matemtiques.
 • Educaci Fsica.
 • Ed. Artstica.
 • Coneixement del medi natural i social.
 • ...

Imma Buuel 8. Competncies: BSIQUES PRPIES DE CADA REA . TRANSVERSALS. . CONVIURE I HABITAR EL MN. . mbit de llenges. . Matemtiques. .Msica. ... Imma Buuel 9. Les competncies s caracteritzen: Desenvolupament de capacitats:mfasi en les capacitats ms que en lassimilaci de continguts.Carcter aplicatiu dels aprenentatges : Han de servir per resoldre situaciones prpies del se mbit dactuaci. Carcter dinmic : es desenvolupen de manera progressiva i sadquireixen en situacions i mbits formatius diferents. Carcter interdisciplinari / transversal : integren aprenentatges procedents de diverses disciplines. Qualitat, inclusi, equitati armonia Imma Buuel. 10. Currculum competencial:

 • Algunes claus que ens aporta laprenentatge a travs del desenvolupament de competncies:
 • Integraci de coneixements.
 • Funcionalitat dels aprenentatges.
 • Autonomia personal.
 • Integraci de coneixements.
 • Funcionalitat dels aprenentatges.
 • Autonomia personal.

Imma Buuel 11. Integraci de coneixements

 • Es prenen acords per seleccionar i seqenciar continguts comuns de diferents rees.
 • La seqnciaci didctica es centra en lestudi de fets, fenmens o problemes des duna visi global.
 • Es realitzen projectes transversals a nivell de cicle i/o centre.

Imma Buuel 12. Funcionalitat dels aprenentatges

 • Els continguts que es treballen a laula estan relacionats amb els fets reals o amb problemes quotidians.
 • Sn importants els aspectes procedimentals basats en lexperimentaci, el treball de camp, la manipulaci...
 • Els coneixements es tradueixen en actituds i accions quotidianes, tant individualment com collectiva.

Imma Buuel 13. Autonomia personal

 • Els/les aprenents saben gestionar el treball en grup de forma cooperativa.
 • Les estratgies per lavaluaci dels aprenentatges tenen en compte la gesti de lerror a travs de lautocorrecci.
 • Lalumnat ha de prendre decisions sobre qu i com aprendre.

Imma Buuel 14. LAVALUACI COMPETENCIAL Imma Buuel Resoldre una situaci plantejada on lalumnat haurdactivar i transferir els continguts treballats relacionatsamb el saber, saber fer, saber ser i estar. Transformaci de les maneres densenyar i avaluar. IDEA CLAU 15. FINALITATS DE LAVALUACI Imma Buuel Identificar necessitats de cada alumne Informar sobre els processos dE/A Comprovar els progressos de cada alumne Orientar els mestres perajustar tasca i programacions a les necessitats detectades Atenci a la diversitat Models formatius no discriminatoris AI ACF AC/S 16. Qu ens comporta el curriculum per competncies? Imma Buuel IDEA CLAU Canvis metodolgics : - Impulsar models de gestidaula cooperatius. - Transferncia iinterdisciplinarietatdels continguts Avaluar peraprendre : - Mestres: Detectar necessitatsi oferir bastides que ajudin a superar-les. - Alumnes: prendre conscincia del qu saben, no saben... 17. Canvis metodolgics Cuando pensamos en la posibilidad de cambiar siempre estamos divididos entre el deseo y el miedo, entre la expectacin y la incertidumbreLa ignorancia causa la parlisis de la voluntad ( Z Bauman). Imma Buuel. 18. Laula: un context comunicatiu per a ladquisici de sentit. Una realitat sobre la que actuar conjuntament El paper del dileg com a regulador social a laula . Una realitat social formada per: intencions, objectes, smbols, regles dacci... Espai lliure damenaces Espai ric. Imma Buuel. 19. Un context competencial: Es generen ideesi/o preguntes essencials. Generen noves idees, preguntes i hiptesis. Recollir noves informacions: textos, paraules, observacions, mesures.... Organitzar aquestes informacions. comprovaci dhiptesis sistematitzaci didees i recursos. Elaborar noves preguntes i hiptesis. Accedir i organitzar noves informacions Imma Buuel. 20. Com podem crear aquest context? Plantejant situacions converses, notcies, maquetes... Crear ambients que garanteixin la diversitat Acostar, afavorir, informacions a partir de fonts diverses. Materials diversos Comunicaci multimodal . Dileg amb la cultura : persones, art, informacions... Participaci de diferents persones. Imma Buuel. 21. FORMULACI DE PREGUNTES PER CONSTRUIR CONEIXEMENT Imma Buuel ( font: Montserrat Roca) Preguntes que afavoreixen laprenentatge Exemples daplicaci Descripci Com...? On...? Quins...? Quants...? Qu passa? Com passa? Com es pot encomanar la grip? Don surt laigua que hi al comenament del riu? Explicaci causal Per qu...? A causa de qu ...? Com s que...? Per qu quan hi ha una passa de grip hi ha nensi nenes que no es posen malalts?. Perqu laigua del riu s dola i desprs quan arriba al mar s salada? Comprovaci Com es pot saber...? Com ho saben? Com es fa...? Es pot demostrar que...? Sn possibles els resultats... en la prova?Com es pot demostrar que una malaltia s infecciosa? Com es pot demostrar que laigua est formada per O2 i H2? Generalitzaci Qu s...? Pertany a tal grup? Quina diferncia hi ha ...? Per que... segons la teoria? Tenint en compte la resposta immunitria, qu passa quan entra un virus al cos? Com s que els rius sempre van a parar al mar? Predicci Quines conseqncies...? Que pot passar? Podria ser? Qu passar si...? Formes verbals de futur o condicionalsQu passaria si utilitzessim els antibitics descontroladament? Laigua es gastar?GestiQu es pot fer per...? Com es pot resoldre...? Quines mesures shaurien de prendre per.. Quines mesures shaurien de prendre per evitar les morts infantils per infecci intestinal? Com van consentir fer les autopistes sense els desaiges necessaris? Opini, valoraci Qu en penses? Qu s per a tu ms important? Com texpliques que les causes de mortalitat infantil a frica i a Europa siguin tan diferents? T ra el Sr.... quan diu.... 22. Imma Buuel. Gesti Explicaci causal Comprovaci Generalitzaci Predicci Descripci Avaluaci TemaProjectesituaci 23. INTRUMENTS DAVALUACI COMPETENCIAL 24. KPSI :Knowledge and Prior Study Inventory

 • Qestionari dautoavaluaci que permet duna manera rpida i fcil efectuar una AI.
 • Ens ofereix informaci sobre la percepci que t cada alumne/a sobre el seu grau de coneixement en relaci als continguts que es volen treballar.
 • Es important incloure els prerequisits daprenentatge.

Ceip Can Besora . Imma Buuel 25. EXEMPLES KPSI: CONSTRUIR UN CIRCUIT Assenyala en cada cas en que creguis adequat: Ceip Can Besora. Imma Buuel (Font Neus Sanmart) No en tinc ni idea Ho se una mica Ho s Ho s fora Ho puc explicar als altres 1.Conec quins sn els elements dun circuit 2.S com representar els elements dun circuit. 3.S com funciona un circuit. 4.Puc explicar com es transforma lenergia en un circuit 5.S com construir un circuit tancat. 26. EXEMPLE KPSI: ACTITUD DAVANT LESTUDI DE LES PLANTES

 • Qu estic disposat/ disposada a fer?Assenyala en cada cas el que creguis adequat:

Ceip Can Besora. Imma Buu