Som Anoia 0 | 04/12/12

download Som Anoia 0 | 04/12/12

of 16

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Número especial de llançament del setmanari Som Anoia. 16 pàgines, 8.000 exemplars, distribució gratuïta

Transcript of Som Anoia 0 | 04/12/12

 • 4 de desembre de 2012Nmero 0008.000 exemplars de distribuci gratuta

  somanoia.cat

 • 4 de desembre de 20122

  El proper divendres 14 de desembre surt al carrer Som Anoia, una nova capalera comarcal. Un setmanari independent que oferir informa-ci, anlisi i opini relacionada amb lAnoia i els anoiencs. Una publica-ci peridica de pagament fundada per tres periodistes, amb la voluntat de bastir un projecte collectiu des del territori i per al territori.

  La creativitat grfica i la reno-vaci de continguts sn les princi-pals propostes duna capalera que neix per millorar loferta informa-tiva actual. Un projecte collectiu que vol formar part de la millor tradici de la premsa local catalana i conjugar-la amb les noves tecno-logies. Som Anoia neix en paper, per tamb oferir continguts a In-ternet i a les pantalles digitals, des del mbil fins a les tauletes tctils.

  En un moment on els lectors ja poden trobar moltes notcies de franc, la seva aposta ser posar en context i analitzar lactualitat co-marcal, incorporant disciplines com la infografia i demanant la interpre-taci de professionals diversos. A

  ms, aquest nou setmanari priorit-zar continguts com lopini, les en-trevistes i els reportatges dinters, per oferir al lector temes i histries humanes de casa nostra dignes de ser explicades. s a dir, per apro-par-se al mxim a la qualitat prpia duna revista peridica o dun diari nacional de pagament.

  UNA MIRADA COLLECTIVASom Anoia vol ser tamb un punt de trobada que uneixi les particu-laritats de la Conca ddena, lAlta Segarra i el sud de la comarca. Lexpressi de la diversitat social i cultural que defineix aquest territo-ri i el mirall dun pas i duna societat en transici. Amb molts reptes pen-dents, per amb capacitat humana per afrontar-los.

  Per aix, la publicaci neix amb una cinquantena de collaboradors regulars provinents de diversos m-bits, com leducatiu, leconmic, el cultural, lesportiu o b lassociatiu. Una plataforma dopini que vol aju-dar a crear un dileg constant entre anoiencs i anoienques, de residncia o origen.

  Ells donaran vida a un debat plural entre els qui sestimen i

  creuen en la comarca. Una reflexi i una crtica necessries per encarar un present complex que demana treballar amb imaginaci i bones prctiques.

  UN PRESENT DURHumilment i a escala local, els edi-tors del mitj volen fer del Som una eina que ajudi a enfortir la demo-crcia, la transparncia i la partici-paci; que contribueixi a reforar el benestar i la cohesi social que tant trontollen actualment. Tamb, a aportar un granet de sorra per recu-

  perar la confiana en el present i la illusi pel futur.

  LAnoia s una de les comarques ms castigades per la crisi econ-mica. La davallada de la construcci causada per la bombolla immobi-liria es va sumar a una crisi indus-trial que ha deixat la segona taxa datur ms alta de Catalunya i la poblaci amb ms desocupaci re-gistrada de tot el Principat: Santa Margarida de Montbui.

  Cada principis de mes les dades de latur ens recorden aquesta xacra social, ms dura encara a casa nos-

  Neix el nou setmanari comarcal

  Un projecte impulsat per joves periodistes anoiencs arriba als quioscos i a les pantalles el proper 14 de desembre

  SomAnoia IGUALADA

  Vol ser una pla-taforma dopini que ajudi a crear un dilegconstant

  Una portada especialEl diari que teniu a les mans s una edici especial de presentaci. Amb una tirada de 16 pgines en color i 8.000 exemplars, presenta la proposta fundacional daquesta nova capalera i lencapala una illustraci feta pels artistes igualadins Kraks. En Jordi Sanahuja i en Miquel Claramunt han volgut donar una mica de llum i alegria per a la renovaci, per al canvi que neces-sita lAnoia. A ms, hi trobareu nou articles dmbits diversos. Reflexions obertes sobre el periodisme, la identitat, leconomia o b la joventut, escrites per anoiencs que han volgut fer una collaboraci especial per donar la benvinguda a un nou setmanari comarcal.

  Cada divendres a quioscSom Anoia arribar cada divendres als punts de venda habituals de la comarca. En concret, a una quarantena de llibreries i quioscos, al preu d1,50 euros. En el cas dels subscriptors dIgualada, el setmanari es distribuir a domicili, mentre que per a la resta danoiencs es podr recollir al punt de venda amb el val corresponent. Quan si-gui possible, la voluntat de lempresa editora s de fer-lo arribar a totes les llars dels subscriptors. Daltra banda, el Som tamb oferir continguts en obert al seu web i tindr presncia a les xarxes socials per interactuar amb lectors i ususaris. Una conversa digital que tamb recollir cada setmana en paper, junt amb ms continguts de la xarxa.

 • 4 de desembre de 2012 3

  Ciclostil Edicions,una cooperativa de treball

  Som Anoia s un projecte profes-sional i coope-ratiu

  tra, com mostra un altre rcord ne-gatiu: tenim la renda per cpita ms baixa de Catalunya: 15.800 davant els 17.400 de la mitjana catalana.

  No obstant, hi ha una realitat socioeconmica diversa que amaga exemples positius i esperanadors.

  Per exemple, la vitalitat dun teixit associatiu que hi dna vida cultural o una estructura dempresa petita viva i dinmica. Des de sec-tors tradicionals que shan reinven-tat, fins a noves empreses dmbits com les TIC, les noves tecnologies de la informaci i la comunicaci.

  Larribada dimmigraci sha es-tancat i la gent que treballa fora de la comarca augmenta, per tot i aix el creixement final de la poblaci s moderadament positiu. La qua-litat de vida s un dels factors que fan atractiva la nostra comarca. La majoria danoiencs que han hagut demigrar a contracor volen tornar-hi quan puguin.

  UN ROL VIGENTEl present que viu lAnoia s dur, molt dur. Som Anoia neix en un en-torn econmic i social preocupants, on desenes de famlies malden per cobrir cada mes necessitats bsi-ques com lalimentaci i lhabitatge.

  s evident que per a elles un setma-nari de pagament s un producte de luxe.

  Tot i aix, molts ciutadans con-tinuen demandant informaci, anlisi i opini, perqu volen poder conixer, interpretar i posicionar-se sobre tot all que passa al seu voltant, ja sigui a nivell global com a nivell local. Perqu volen, tamb, conixer qu els hi passa als seus vens. El deure dun mitj s, de fet, esforar-se per reflectir fidelment la societat: mostrar els qui sen surten i els qui pateixen, de forma respon-sable i sense deixar de banda ltica.

  Lemergncia de les noves tec-nologies ha propiciat laccs a ms notcies que mai i, paradoxalment, el desconeixement sobre all que te-nim ms a prop creix. Per aix tamb neix Som Anoia. Els seus fundadors pensen que el rol del periodisme lo-cal s vigent i, potser, ms necessari que mai en un mn globalitzat.

  En el cas de casa nostra, el com-proms del Som s clar: aportar noves mirades per conrear illusi i confiana en el present. Perqu quan tot trontolla s necessari can-viar, moures per avanar. Des del realisme, s urgent treballar plegats per guanyar-nos un futur millor.

  Lequip editor

  Som Anoia s un setmanari editat per Ciclostil Edicions SCCL, una cooperativa de treball amb seu a Igualada impulsada per tres perio-distes. Un projecte professional que aposta per la comunicaci indepen-dent, plural i de qualitat, i que ho fa en el marc duna economia social que treballa amb voluntat de servei pblic. Com ho fan altres cooperati-ves catalanes que han resistit millor la crisi econmica.

  Els promotors daquesta coo-perativa han unit esforos al costat daltres professionals del territori per configurar un equip hum po-livalent, al qual se suma una xarxa de collaboradors regulars i laliana amb altres petites empreses espe-cialitzades. Ciclostil s una empre-sa adaptada al context actual i a les noves demandes de laudincia, de-dicada principalment a oferir un se-tmanari plural i de qualitat.

  En concret, els editors de la cap-alera sn Albert Mateu, Jordi Gaba-rr i Francesc Vilapriny. Formats en els mbits de les Cincies Socials i el Periodisme, han treballat en diver-sos mitjans de comunicaci dmbit local, nacional i estatal, destacant principalment les seves trajectries en capaleres de premsa escrita.

  Tots tres entenen que el perio-disme s precisament la millor con-

  tribuci que poden oferir per ajudar al progrs social duna comarca que viu un moment molt difcil i neces-sita reinventar-se. s a dir, oferir eines dinterpretaci que ajudin a fer un diagnstic realista i a millorar la confiana en la capacitat humana per canviar un entorn advers.

  NOUS MODELSCiclostil neix enmig de molta incer-tesa, tamb en el cas dels mitjans. La premsa local pateix canvis estruc-turals. Moltes capaleres locals han desaparegut o retallat notablement les redaccions. En parallel, molts diaris nascuts digitals han aconse-guit connectar amb els nous hbits de laudincia, per encara tenen dificultats per consolidar ingressos regulars i redaccions estables.

  El canvi de model no ha finalit-zat, mentre la precarietat laboral i la bossa de periodistes a latur creix. Al marge del debat dels afectats direc-tament, les conseqncies indirec-tes sobre la qualitat de la informaci shan fet palpables.

  Avui sorgeixen nous projectes professionals impulsats i dirigits per periodistes, sovint amb una l-gica ms transversal. De fet, alguns shan afegit a setmanaris ms vells com lIndependent de Grcia. A nivell estatal, de la desaparici del Pblico nhan nascut diverses ini-ciatives, com Mas Pblico o Eldia-rio.es.

  SomAnoia IGUALADA

  Francesc Vilapriny Albareda

  La seva formaci universitria ha estat en el camp de la his-tria i s Doctor per la UB. Els ltims 10 anys ha treballat en mitjans intercomarcals com el Regi7 i la secci Anoia de La-Vanguardia.com. A ms de ser cap de redacci, sencarrega de la secci Panorama, desports i de cultura.

  Jordi Gabarr Llop

  Politleg i periodista de formaci, ha treballat en capale-res digitals com