UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

download

of 35

 • date post

  27-Oct-2014
 • Category

  Documents
 • view

  16
 • download

  4

Embed Size (px)

transcript

<p>Coneixement del Medi Natural i Social</p> <p>A.</p> <p>UNITATS DIDCTIQUESContinguts Treballats1. Lentorn i la seva conservaci 2. Persones, cultures, societat</p> <p>A.1. Continguts</p> <p>Unitat DidcticaU1: LESCOLA</p> <p>U2:LA TARDOR U3: EL DIA I LA NIT U4: LHIVERN U5: ELS ANIMALS U6: LES PLANTES U7: EL COS HUM U8: LA PRIMAVERA U9: ELS MITJANS DE TRANSPORT U10: ELS OFICIS U11: LESTIU U12: AQU I ALL</p> <p>1. Lentorn i la seva conservaci 1. Lentorn i la seva conservaci</p> <p>1. Lentorn i la seva conservaci 2. El mn dels ssers vius 2. El mn dels ssers vius 3. Les persones i la salut</p> <p>4. Canvis i continutats en el temps</p> <p>5. Persones, cultures, societat</p> <p>5. Persones, cultures, societat 1. Lentorn i la seva conservaci 4. Canvis i continutats en el temps</p> <p>A.2. Competncies bsiques</p> <p>Competncies Bsiques1. Comp. comunicativa lingstica i audiovisual 2. Comp. artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i comp. Digital 4. Comp. matemtica 5. Comp. daprendre a aprendre 6. Comp. dautonomia i iniciativa personal 7. Comp. de coneixement i interacci amb el mn fsic 8. Comp. social i ciutadana</p> <p>U 1</p> <p>U 2</p> <p>U 3</p> <p>U 4</p> <p>U 5</p> <p>U 6</p> <p>U 7</p> <p>U 8</p> <p>U 9</p> <p>U 10</p> <p>U 11</p> <p>U 12</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>1.LESCOLA</p> <p>r ea:</p> <p>Coneixement del medi.</p> <p>Temporalitz aci:</p> <p>11 sessions 1r trimestre</p> <p>CONTINGUTS1. La nostra escola: espais i activitats. 2. Les persones de lescola. 3. Els arbres del pati de lescola: les accies.</p> <p>OBJECTIUS1. Reconixer i descriure els espais de lescola. 2. Conixer les persones de lescola. 3. Identificar les activitats que es realitzen a lescola. 4. Valorar les normes de comportament a lescola. 5. Identificar algunes caracterstiques dels arbres de lescola.</p> <p>CRITERIS DAVALUACI</p> <p>6. Reconixer i descriure els espais de lescola. 7. Conixer les persones de lescola. 8. Identificar les activitats que es realitzen a lescola. 9. Valorar les normes de comportament a lescola. Identificar algunes caracterstiques dels arbres de lescola.</p> <p>ACTIVITAT I OBJECTIUS RELACIONATS1. Qu sabem? Coneixements previs Qu aprenem em aquest tema? Quin s el nom de la nostra escola? Com s? Preguntem als alumnes de qu tractar aquest nou tema? 2. Lescola Obj. 1,2,3 i 4 Qu s lescola? Per qu hi ha nens i nenes? Qui hi treballa? Quantes vegades al dia hi vas? Qu hi ha a la nostra escola? Parlem de cadascuna de les parts de lescola: ubicaci, utilitat, persones que lutilitzen,... Fem un recorregut per lescola. Una vegada a laula tornem a parlar de les classes,... s com havem dit al principi? Qu s igual? Qu canvia? 3. El pati de lescola Obj. 1,3 i 5</p> <p>ESPAIAula</p> <p>DISTRIBU CIIndividual i gran grup</p> <p>SESSI ONS1 sessi</p> <p>Aula</p> <p>Individual i gran grup</p> <p>1 sessi</p> <p>Aula i pati de lescola</p> <p>Gran grup i individual</p> <p>2 sessions</p> <p>Sessi 1: Com s el pati? Com est dividit? Baixem al pati, lobservem si s com havem dit i dibuixem el pati i la faana de lescola. Sessi 2: Hi ha plantes al pati? Quines? Com es diuen els arbres del pati? Tornem a baixar al pati. Proposem als alumnes que passegin pel pati i observin com sn els arbres, quines parts tenen, de quin color s lescora, les flors,... Els demanem que comptin quants nhi ha. Quin nom tenen? Donem una fitxa on hi ha dibuixat una accia, s a dir, in dels arbres del pati. Han descriure el nom de cadascuna de les parts i pintar-les. Posada en com. 4. La nostra clase Obj. 1,3 i 4 Sessi 1: Com s la nostra classe? Qu hem de fer a la classe? Quin nom ens agradaria que tingus?, ... Demanem als alumnes que pensin com els agradaria que es digus la classe. Fem una fitxa on han dassenyalar cada part de la classe amb el seu nom. Posada en com dels resultats. Sessi 2: Dibuixem la nostra classe. 5. El nom de la classe Obj. 1 Aula Gran grup i individual. 3 sessions Aula Gran grup 2 sessions</p> <p>Sessi 1: Parlem dels noms de les classes que van tenir a infantil. Per qu serveix tenir un nom a la classe? Noms s suficient el nom o cal tamb assenyalar el curs? Per qu?,... Preguntem als alumnes si han pensat el nom de la classe. Fem un llistat amb totes les propostes i demanem als alumnes que votin quin nom volen de tots els que apareixen al llistat. Escrivim el nom a lagenda de la classe demanat que portin informaci sobre el tema. Sessi 2: Qu sabem del nom de la nostra classe? Qu volem saber?,... Comentem la informaci que han portat els alumnes. Sessi 3 i 4: Decorem la porta d ela classe. Al llarg del curs continuem fent activitats relacionades amb el nom de la classe. La informaci se lemportaran a final de curs. 6. Qu hem aprs? Obj. 1,2,3 i 5 Sessi 1: Recordem tot el que hem aprs a la unitat. Juguem per equips per repassar el que sabem. Sessi 2: Fitxa avaluativa per comprovar qu han aprs cadascun dels alumnes. Posada en com dels resultats. Aula Petits grups. 2 sessions</p> <p>Atenci a la Diversitat</p> <p>- El treball en grup facilita latenci a la diversitat. - Els alumnes amb NEE treballaran els mateixos continguts, adaptats (ms temps per realitzar les tasques, refor amb la mestra dEE). - Lactivitat final la realitza amb el suport del mestre.</p> <p>Refor: Fitxes poti-poti de refor. Ampliaci: Fitxes de poti-poti dampliaci. Recursos didctics: Fitxes.</p> <p>Avaluacis global i contnua. Hi ha una avaluaci inicial per conixer quins sn els coneixements previs dels alumnes. Cada vegada que introdum un concepte nou es fa una avaluaci oral. Lavaluaci de cada nen/nena es basa en la seva feina. El mestre pren notes del desenvolupament de cada alumne en les tasques realitzades. Aquesta avaluaci ens permet valorar la necessitat de modificar o adaptar certes activitats a algun alumne atenent a la diversitat. Al final de la unitat hi ha una activitat davaluaci per valorar la consecuci dels objectius proposats. Ams, demanem als alumnes que sautoavalun. A lannex hi ha els criteris davaluaci de lrea al cicle inicial, segons el decret 142/2007, de 26 de juny. Es tracta duna graella amb la qual savaluar cada unitat didctica i els tems que sutilitzaran per avaluar els alumnes.</p> <p>2.LA TARDOR</p> <p>r ea:</p> <p>Coneixement del medi</p> <p>Temporalitz aci:</p> <p>17 sessions i 1 dia 1r trimestre</p> <p>CONTINGUTS- Les estacions de lany: la tardor. - La natura a la tardor: animals, plantes,...</p> <p>OBJECTIUS1. Conixer i diferenciar una estaci de lany: la tardor. 2. Identificar les caracterstiques de la natura a la tardor. 3. Collaborar en les tasques del treball en grup, contrastant i valorant les explicacions dels altres i les prpies amb respecte.</p> <p>CRITERIS DAVALUACI4. Conixer i diferenciar una estaci de lany: la tardor. 5. Identificar les caracterstiques de la natura a la tardor. a. Collaborar en les tasques del treball en grup, contrastant i valorant les explicacions dels altres i les prpies amb respecte.</p> <p>Activitats i objectius relacionats</p> <p>Espai</p> <p>Distribuci dels alumnesIndividual i gran grup.</p> <p>Nm. sessio ns1 sessi</p> <p>1. Qu fem? Coneixements previs Qu aprenem en aquest tema? Preguntem als alumnes de qu tractar aquest nou tema. Fitxa per avaluar els coneixements previs de cadascun dels alumnes. Posada en com dels resultats. Demanem als alumnes que portin informaci sobre el tema. 2. La tardor Obj. 1,2 i 3 Expliquem, en petit grup, com s la tardor aqu i com s a altres llocs. Quines caracterstiques t? Quins aliments sn tpics a la tardor? Quines festes celebrem?,... Posada en com. Observem una fulla de castanyer i una castanya. Demanem als alumnes que pintin una fulla de castanyer. Aquesta firxa servir com a portada del tema d ela tardor. 3. Vocabulari de la tardor Obj. 1 i 2 Quines paraules coneixem? Paraules relacionades amb la tardor,... Demanem als alumnes que observin els arbres del carrer quan marxin cap a casa. Fitxa de vocabulari.</p> <p>Aula</p> <p>Aula</p> <p>Petit grup i gran grup</p> <p>1 sessi</p> <p>Aula</p> <p>Gran grup i individual</p> <p>1 sessi</p> <p>4. Els arbres a la tardor Obj. 1,2 i 3</p> <p>Aula</p> <p>Petit grup i individual</p> <p>1 sessi</p> <p>Com estan els arbres a la tardor? Tots els que heu vist estant igual? A tos els arbres els cauen les fulles?,... Qu sn els arbres de fulla caduca? Hi ha aliment que caduqui? Qu vol dir?, Qu sn els arbres de fulles perennes?,... Fitxa arbres de la tardor. 5. Les aus migratries Obj. 1 i 2Qu sn les aus migratries? Quines coneixem?, ... Fitxa aus migratries. 6. Els fruits de la tardor Obj. 1 i 2 Sessi 1: Recordem els fruits de la tardor: magrana, castanya,... Donem una fitxa amb una sopa de lletres i han de trobar el nom de diferents fruits a la tardor. Posada en com de resultats. Donem tamb la fitxa del tra: el vent. Sessi 2: Diferncies entre fruits secs i fruits carnosos. Quina diferncia hi ha? Quins deuen ser carnosos? I fruits secs? Per qu?,... Demanem als alumnes que portin una fulla de tardor. 7. Dita de tardor Obj. 1 i 2 Aula Gran grup i individual 1 sessi Aula Gran grup i individual 1 sessi Aula Gran grup i individual 1 sessi</p> <p>Qu s una dita? Coneixem alguna? Qu voldr dir a la tardor ni fred ni calor?,... Donem una fitxa on hi ha escrita la dita, la decoraran amb la fulla que els havem demanat. Lescriuen a lagenda. 1. Mots encreuats Obj. 1 i 2 Mots encreuats AMB paraules relacionades AMB la tardor. Posada en com de resultats. 1. Vocabulari tardor Obj. 1 i 2 Joc per repassar tot el vocabulario que hem aprs. 1. La vinya Obj. 1 i 2 Qu s la vinya? Com s? Quin fruit dna? Qu s la verema?, Assenyala les parts de la vinya. 1. Altres animals Obj. 1 i 2 Recordem qu eren les aus migratries i les aus que coneixem. Pensem en altres animals: s, Qu fan a la tardor? On viuen?, 1. Poema i endivinalla de la tardor Obj. 1 i 3 Proposem endevinalles relacionades AMB la tardor. Qu sn les castanyes? I les castan yeres?, Aprenem un poema sobre la tardor: els fruits secs. Autora Nria Albo. Aula Parelles 1 sessi Aula Individual i gran grup 1 sessi Aula Gran grup i individual 1 sessi Aula Gran grup i individual 1 sessi Aula Individual i gran grup 1 sessi</p> <p>1. Dmino tardor Obj. 1 i 2 Els alumnes individulament elaboren un dmino de tardor. A cadascuna de les fitxes HI ha una imatge i una paraula relacionada amb el tema. Aquesta activitat la realitzem tot el chicle durant la semana de la castaeada. 1. Les parts del bolet Obj. 1 i 2 Qu sn els bolets? Com sn? Quins coneixem? Tots es mengen?, Quines parts t? Parlem de lexcursi al bosc. Qu farem si trobem bolets?, Normes de comportament. 1. Excursi Obj. 1, 2 i 3. Sessi 1: Sortida AMB tots els alumnes del chicle al Parc del Montnegre per observar la natura i especialnent els bolets. Sessi 2: Llegim i comentem el dossier que ens van donar a lexcursi. Qu hem aprs? Jocs per repassar tot el que hem aprs. 1. Qu hem aprs? Obj. 1 i 2 Fitxa evaluativa per comprovar qu han aprs cadascun dels alumnes. Posada en com dels resultats.</p> <p>Aula</p> <p>Gran grup i individual</p> <p>2 session s</p> <p>Aula</p> <p>Gran grup i individual</p> <p>1 sessi</p> <p>Bosc i aula</p> <p>Gran grup i individual</p> <p>Tot el dia 1 sessi</p> <p>Aula</p> <p>Individual i gran grup</p> <p>1 sessi</p> <p>Atenci a la Diversitat</p> <p>El treball en grup facilita latenci a la diversitat. - Els alumnes amb NEE treballaran els mateixos continguts, adaptats (ms temps per realitzar les tasques, refor amb la mestra dEE). - Lactivitat final la realitza amb el suport del mestre.</p> <p>Refor: Fitxes poti-poti de refor de lectura. Ampliaci: cercar informaci sobre un arbre de fulla caduca i un altre de fulla perenne. Recursos didctics:</p> <p>Avaluacis global i contnua. Hi ha una avaluaci inicial per conixer quins sn els coneixements previs dels alumnes. Cada vegada que introdum un concepte nou es fa una avaluaci oral. Lavaluaci de cada nen/nena es basa en la seva feina. El mestre pren notes del desenvolupament de cada alumne en les tasques realitzades. Aquesta avaluaci ens permet valorar la necessitat de modificar o adaptar certes activitats a algun alumne atenent a la diversitat. Al final de la unitat hi ha una activitat davaluaci per valorar la consecuci dels objectius proposats. Ams, demanem als alumnes que sautoavalun. A lannex hi ha els criteris davaluaci de lrea al cicle inicial, segons el decret 142/2007, de 26 de juny. Es tracta duna graella amb la qual savaluar cada unitat didctica i els tems que</p> <p>sutilitzaran per avaluar els alumnes.</p> <p>3.EL DIA I LA NIT</p> <p>r ea aa aa:</p> <p>Coneixement del medi</p> <p>Temporalitz aci:</p> <p>11 sessions 1r trimestre</p> <p>Continguts1. Identificaci dels diferents astres: sol, estrelles. 2. Observaci de la Terra i la Lluna. 3. Coneixement dels dies de la semana. 4. Identificaci de les divisions del dia: segons el recorregut del sol i segons els pats.</p> <p>Objectius1. Determinar els diferents astres que identifiquem durant el dia i els que identifiquem durant la nit. 2. Observar la Terra i la Lluna. 3. Conixer els dies de la semana. 4. Identificar les divisions del dia a travs del recorregut del sol i dels pats. 5. Identificar i diferenciar les activitas que es fan entre semana i les que es fan el cap de semana. 6. Identificar planetes, estrelles i satllits. 7. Conixer els mesos de lany. 8. Identificar i conixer la representacin de lany al calendari. 9. Identificar dates senyalades.</p> <p>10. Collaborar en les tasques del treball en grup, contrastan i valorant les explicacions dels altres i les prpies amb respecte.</p> <p>Criteris dAvaluaciDeterminar els diferents astres que identifiquem durant el dia i els que identifiquem durant la nit. Conixer els dies de la semana. Identificar les divisions del dia a travs del recorregut del sol i dels pats. Identificar i diferenciar les activitas que es fan entre semana i les que es fan el cap de semana. Identificar plantes, estrelles i satllits. Conixer els dies de lany. Identificar i conixer la representacin de lany en el calendari.</p> <p>ACTIVITAT I OBJECTIUS RELACIONATS</p> <p>Espai</p> <p>Distribuci dels alumnesIndividual i gran grup</p> <p>Nm. sessio ns1 sessi</p> <p>1. Qu sabem? Coneixements previs</p> <p>Aula</p> <p>Qu aprenem en Hackett tema? Preguntem als alumnes de qu tractar Hackett nou tema: Quines parts del dia coneixem? Fitxa per avaluar els coneixements previs de cadascun dels alumnes. Posada en com dels resultats. Demanem als alumnes que portin informaci sobre el tema. 2. El mat Obj: 2,4 i 5 Qu fem al mat? Com sabem qu s al mati? Com est el cel? Sempre est igual?, Fem les mateixes coses cada mat? Algunes sn semblants? Per qu?, Observem el termps a la terrassa de la classe. Observem el calendario de laula on tenim escrit el temps que ha fet cada dia. Fitxa: al mat. 3. El vespre Obj: 2, 4 i 5 Qu fem al vespre? Com sabem qu s al vespre? Com est el cel? Sempre est igual?, Fem les mateixes coses al vespre del cap de semana que entre setmana? Per qu?, Quines fem?, Aula Gran grup i individual 5 session s Aula Gran grup i individual 1 sessi Aula i terrass a Gran grup i individual 1 sessi</p> <p>Aula</p> <p>Parelles i gran grup</p> <p>1 sessi</p> <p>Aula</p> <p>Petit grup</p> <p>2 session s</p> <p>Aula</p> <p>Gran grup, individual i petit grup</p> <p>1 sessi</p> <p>Aula</p> <p>Indivi...</p>