What's going on pdf

download

of 20

 • date post

  18-Mar-2016
 • Category

  Documents
 • view

  220
 • download

  4

Embed Size (px)

description

What's going on s una revista escolar sobre algunes novetats

transcript

 • Les festes de Maig sn tra-dicionals a Badalona. Es fan en honor a l Patr daquesta: Anastasi.

  Aquestes es celebren al voltant del l11 de Maig. Daqu el nom de Fes-tes de Maig. Cada any shan anat celebran i cada any sha donat un mocador per rrecordar aquestes dates. Cada any s diferent.

  Volumen 1, n 1

  Les Festes de Maig

  17/06/2013 H e w l e t t - P a c k a r d A i n h o a , M a r i a , L a i a i A i n a .

  Whats going on?!

  + In-formaci sobre les festes de Maig ( concretant les cremades dels di-monis anuals )

  - Entrevista a Katy Valbuena, tracta-dora del tema emi-grants.

 • PGIN A 2 WHATS GO IN G O N ?!

  NDEX: Whats going on?

  3. Treball de sntesi

  4. Visita al diari de Badalona

  5. Historia de Badalona

  6. Badalona romana

  7. Publicitat

  8. Escola o skate park?

  9. X games a Barcelona

  10.Festes de maig

  11.Banc daliments 12.Article dopini dels misera-

  bles.

  13.Publicitat

  14/15. Reportatge

  16/17. Passatemps

  18.Entrevista

  19.Cartes al director

  20.Contraportada

 • Last Monday 17th of

  June, 1st ESO started

  his new Project:

  treball de sntesi.

  In groups of four, had

  to create a magazine.

  This magazine has to

  be finish in four days

  and then we have to

  explain our magazine

  to the rest of the le-

  vel.

  Its the last effort, so we have to make it

  well.

  First time, it seems

  very funny, but then

  its like a war, very

  stressful.

  This is going to be a

  headache.

  Its a bit complicate working in groups ,

  because not always

  we are thinking the

  same, so that could

  make some pro-

  blems.

  We have to write de

  news in for langua-

  ges: English, French,

  Catalan and Spanish.

  Aina Sabater Llarch

  What a magazine !!!!

  Per comenar el dia

  fresquet,

  Per cadasc un

  xiclet.

  LAIA COMBES

  1.000.000

  Treball sintesi

  QRST

 • PGIN A 4 WHATS GO IN G O N ?!

  El pasado lunes pu-dieron disfrutar de una charla con Ivan Rodrguez exalumno del colegio Maristes Badalona. Descubrie-ron como trabajan y se organizan para po-der elaborar cada se-mana un diario. Lo primero que hay que hacer es un esquema con la publicidad que tiene que haber y las pginas que coloca-ran en el diario. Tam-bin nos explic co-mo calcular el precio con el que debera-mos vender la revista y que tenemos que tener en cuenta para hacerlo. Primero tie-nes que saber cunto

  cuesta la revista en total, i despus tienes que dividirlo por el tanto de pginas que tenga la revista. Cuando te salga, debes aadir los anuncios. Si cuando los aades el coste que te sale no es el la divisin, ese

  anuncio no te interesa.

  Estos son algunos ejemplos

  de las cosas que aprendie-

  ron los alumnos de 1

  de ESO sobre una revis-

  ta.

  Ainhoa Garca Garca i

  Laia Combes

  Visita al diario de Badalona

  Los alumnos de 1 ESO de los Maristes Champagnat de Badalona,

  han ido a visitar la oficina donde se elabora el diario de Badalona.

  All les explicaron cmo construir y elaborar una revista. ste ser el

  ltimo esfuerzo que tendrn que hacer para poder disfrutar de sus

 • VO L UMEN 1, N 1 PGIN A 5

  Historia badalona

  Aqu a Badalona, sha trobat restes de poblats de lpoca del Neol-tic i un poblat ibric, per la fundaci real es data a lany 100 a.C amb la fundaci de Btulo i el creixement de de Badalona per larribada dun tren a mitjans del segle XIX.

  La historia de Badalona comena a ledat antiga amb la ciutat de Baetulo, una ciutat

  fundada pels romans lany 100 a.C en un turonet a la

  vora del mar.

  Amb el pas

  del temps,

  Badalona va

  anar creixent

  a m b

  arribada del

  primer tren de

  mercaderies

  al segle XIX i

  amb larribada dels Jocs

  Olmpics lany 1992, que va

  aportar grans

  canvis urba-

  nstics i va augmentar larribada dimmig-

 • VO L UMEN 1, N 1 PGIN A 6

  Badalona imperial

  romana. Fue inaugurado en

  el ao 2006. Puedes ir a

  visitarlas al museo de Bada-

  lona donde encontrars mu-

  chos de los restos descu-

  biertos en Badalona. Actual-

  mente, el museo, acoge has-

  ta el 30 de junio, la exposi-

  cin: El sexe a lpoca ro-mana, una muestra sobre la vida sexual de los anti-

  guos ciudadanos romanos

  para el pblico privado.

  Podrs observar ms de 80

  piezas de diferentes sitios

  de Catalunya donde se

  muestran sus momentos

  ms ntimos. Tambin

  habrn charlas solamente

  para el pblico adulto.

  Ainhoa Garca Garca

  Como ya sabemos, Baetu-

  lo, fue el nombre de la ciu-

  dad que fundaron los ro-

  manos en el cerro al lado

  del mar hacia el ao 100,

  donde actualmente se sit-

  a nuestra ciudad, Badalo-

  na. El recinto amurallado

  ocupaba un espacio de 11

  hectreas i formaba parte

  de un proyecto de fundacio-

  nes cerca de fundaciones

  mediterrneas. Uno de los

  restos que han encontrado

  sn las termas romanas,

  encontradas por un arque-

  logo llamado Josep Maria

  Cuys i Tolosa en el ao

  1954. Hoy en dia estn si-tuadas en el subsuelo del

  Museo de Badalona que se

  construyeron sobre sobre las

  restas dejndolas visibles al

  pblico. Les Termes erran los

  baos pblicos de la ciudad

  A medida que vamos evolucionando, cada vez encontramos ms evidencias de

  la existencia de los romanos en Badalona. Gracias a los medios que vamos

  descubriendo, podemos saber ms sobre el pasado de nuestra querida Badalo-

  na romana. El museo de Badalona tiene expuestas los restos y existencias ro-

  manas.

 • PGIN A 7 WHATS GO IN G O N ?!

 • PGIN A 8 ED ITO R IAL

  editorial

  WHATS GO IN G O N ?!

 • VO L UMEN 1, N 1 PGIN A 9

  X games a Barcelona

  Laia Combes

 • Ja shan detectat 84 esp-

  cies de fauna salvatge a

  Catalunya entre elles ma-

  mfers com ls bru, la rata

  daigua, el llop i la fura, rp-

  tils com la sargantana pa-

  llaresa i peixos com lestur-

  i i el fartet. Per aix no

  s tot; hi ha 175 vulnera-

  bles i 13 ms vertebrats es

  declaren extingides ja que

  no poden tenir descendn-

  cia. Nosaltres, els humans,

  som la major part culpables

  de la seva desaparici. Els

  factors que condueixen a

  un impacte negatiu en les

  poblacions naturals, que

  sn deguts a l'acci directa

  de l'activitat humana sn

  principalment tres que po-

  den produir-se en qualse-

  vol combinaci: la degrada-

  ci dels hbitats ( b sigui

  per alteraci directa per fer

  camps de cultiu o altres

  usos com per contaminaci

  deguda a l'activitat industri-

  al o b per catstrofes na-

  turals d'abast local o glo-

  bal), la sobreexplotaci per

  caa o recollecci i la in-

  troducci despcies exti-

  ques que no sn depreda-

  des en el lloc on sn intro-

  dudes, o b perqu sn

  txiques o molt agressives.

  PGIN A 10

  Animals en alerta

  WHATS GO IN G O N ?!

  NOM: Linx

  CAUSA DEXTINC-I: els accidents de carretera.

  Cada any que passa trobem ms casos danimals salvatges cata-lans en perill dextinci a causa de la seves condicions de vida. In-conscientment nosaltres som els culpables de la seva extinci, ja

  que extingim els seus drets vitals pels nostres beneficis.

 • VO L UMEN 1, N 1 PGIN A 11

  + Animals en perill dextinci

  NOM: tortuga mediterra-nia

  CAUSA DEXTINCI: gaireb amenaada.

  NOM: rata daigua

  CAUSA DEXTINCI: sn animals molt vulnerables.

  Construye tu casa a tu medida!!!! (ver pg. 5)

 • VO L UMEN 1, N 1 PGIN A 12

  Festes maig

  Cada any s dife-rent.

  El dimoni i el co-rrefoc i la festa del Badiu, sn unes de les tradicions .

  A la festa del ba-diu hi ha tot tipus dactivitats, entre ellesw balls de lacademia

  Les festes de Maig de Badalona 2013

  Les festes de

  Maig sn tradi-

  cionals a Bada-

  lona. Es fan en

  honor a l Patr

  daquesta: Anas-

  tasi.

  Aquestes es ce-

  lebren al voltant

  del l11 de Maig. Daqu el nom de Festes de Maig.

  Cada any shan anat celebrant i

  cada any sha donat un moca-

  Aina Sabater

 • Banc daliments

  OBJECTIVE 1. CONTRE LUTTER CONTRE LA FAIM Aujourd'hui, la situation des ban-

  ques alimentaires dsespres.

  La crise que le pays va en ce moment, o il

  y a beaucoup de familles dont tous les

  membres sont au chmage, a augment le

  nombre de gens qui vont eux.

  Les aliments se fait rare. L'aide financire

  par les gouvernements sont de plus en plus

  petit. Merci aux institutions sociales et reli-

  gieuses, de nombreuses familles ont de

  manger sur leur table

  Maria de Paco

 • PGIN A 14

  miserables

  WHATS GO IN G O N ?!

  Els alumnes de 4rt dESO han preparat el musical dels miserables, un musical dorigen francs

  Els alumnes de 4rt dESO han prepa-rat un musical ano-menat els Misera-bles, una historia de Vctor Hugo de lany 1862, lp-oca de la revolu-

  ci francesa. Tracta d un home que va estar treba-llant desclau durant mo