La xocolata 3rB

download La xocolata 3rB

of 23

 • date post

  08-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  651
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Practiquem les funcions dels editors de text.

Transcript of La xocolata 3rB

CURIOSTATS SOBRE EL CACAU XOCOLATA

Una gellenda esplicas que el cacau va ser un regal dels deus als homes amb aquests els homes amb aquets aliment els hames abquirin valor i fortesa antigament els gans de cacau s utilitzqaven com a moneda per xeemple un conill valia deu grans durat molt de detems la xocolata es venia a les farmasie com si fos una medecina durant molts de temps va ser la begada preferida dels rius per fer unes vint rajoles de xocolata fa falta collitad un arbre de cacau.

Edwin 3rB

CURIOSITATS SOBRE EL CACAU I LA XOCOLATA

Una llegenda explica que el cacau va der un regal dels dus als homes Amb aquest aliment als homes adquirien vlor i fortalesa.a Antigament els grans de cacau s,utilitzaven com a moneda. Per exemple un conill valia deugrans.Durant molt de temps la xocolata es venia a les farmacies com si fos una medecina.Durant molt de temps va ser la beguda preferida dels reis.Per fer unes vint rajoles de xocalata fa falta la collita d, un arbre de cacau.

Jose 3rBCuriosament sobre el cacao i xocolata

Una llegenda explica que el cacau va se un regal dels deus als homes amb aquest alimnt els homes adquirien valor i fortalesa antigament els grans de casa sutelitzaven com a moneda per exemple conill valia deu grans.

KEVIN 3RB

CURIOSITATS SOBRE EL CACAU I LA XOCOLATA

Una llegenda explica que el cacau va ser un regal dels dus als homes.Amb aquest aliment els homes adquieren valor i fortalesa.Antigament els grans de cacau s'utilitzaven com a moneda.Per ecsemle,un conill valia deu grans.Durant molt de temps la xocolata esvenia a les farmcies com si fos una medesina.Durant molt de teps va ser la beguda preferida dels reis.Per fer unes vint ragoles de xocolata fa falta la collita d'un arbre de cacau.

Manel 3rBCURIOSITATS SOBRE EL CACAU I LA XOCOLATA

Una llegenda explica que el cacau va ser un regal dels deus als homes. Amb aquest aliment els homes adquirien valor i fortalesa. Antigament els grans de cacau s`utilitzaven com a moneda. Per exemple, un conill valia deu grans. Durant molt de temps la xocolata es venia a les farmacies com si fos una medecina. Durant molt de temps va ser la beguda preferida dels reis.Per fer unes vint rajoles de xocolata fa falta la collita d un arbre de cacau.

Ruby 3rbcuriostats sobre el cacau i la xocolataUna llegenda explica que el cacau va ser un regal dels dus als homes.Amb aquest aliments els homes adquirien valor i fortalesa. Antigament els grans de cacau s'utilitzaven com a moneda. Per exemple, un conill valia deu grans.Durant molt temps la xocolata es venia a les farmcies com si fos una medecina.Durant molt de teps va ser la beguda preferida dels reis.Per fer unes vint rajoles de xocolata fa falta la collita dun arbre de cacau.

Sarai 3rB

CURIOSITATS SOBRE EL CACAO I LA XOCOLATA

Una llegenda explica que el cacao va ser un regal dels dus als homes.Amb aquest aliment els homes adquirian valor i florestesa.Antigament els grans de cacao s'utilitzaven com a moneda.Per exemple,un conill valia deu grans.Durant molt de tems la xocolata es venia a les farmcies com si fos una medicina.Durant molt de tems va ser la beguda dels reis.Per fer unes vint rajoles de xocolata fa falta la collita d'un arbre de cacao.

Estel 3rbCURIOSITATS SOBRE EL CACAU I LA XOCOLATA

Una llegenda explica que el cacau va ser un regal dels deus als homes.Amb aquest aliment els homes adquirien valor i fortalesa.Antiguament els grans de cacau s'utilitzaven com a moneda.Per exemle,un conill valia deu grans.Durant molt de temps la xocolata es venia a les frmacies com si fos una medicina. Durant molt de temps va ser la beguda preferida dels reis.Per fer unes vint rajoles de xocolata fa falta la collida d'un arbre de cacau.

Jlia 3rB

COROSITATS SOBRE EL CACAU I LA XOCOLATAuna llenda explica que el cacau va ser un regal dels deus als homes. Amb aquest aliment els homes adquirien valor i fortalesa.Antigamen els grans cacau sutilitzaven com a moneda. Per exemple ,un conill valia deu grans.Durants molts de temps la xocolata es venia a les farmsia com si fos una medicina.Durant molt temps va ser la beguda preferida dels reis.Per fer unes vint rajoles de xocolata fa falta la collita d'un arbre de cacau.

Lucia 3rbCURIOSITATS SOBRE EL CACAU I LA XOCOLATA

Una llegenda explica que el cacau va ser un regal dels deus als homes.Amb aquest aliment els homes adquirien valor i fortalesa.Antigament els grans de cacau stilitzaven com a moneda.Per exempla un conill valia deu grans.Durant molt de tempsla xocolata es venia a les farmacies com si fos una medesina.Durant molt de temps va ser la beguda preferida dels reis.Per ferunes vint rajoles de xocolata fa faltalla collita dun arbre de cacau

Rafael 3rBCURIOSITATS SOBRE EL CACAU I LA XOCOLATA

Una llegenda explica que el cacau va ser un regal dels deus alshomes. Amb aquest aliment els homes adquirien valor i fortalesa.Antigament els grans de cacau sutilitzaven com a moneda. Per exemple,un conill valia deu grans. Durant molt de temps la xocolata es venia a les farmcies com si fos medicina.Durant molt de temps va ser la beguda preferida del reis. Per fer unes vint rajoles de xocolata fa falta la collita dn arbre de cacau.

Sara 3rBCURIOSITATS SOBRE EL CACAU I LA XOCOLATA

Una llegenda explica que el cacau va ser un regal dels dus als homes .Amb aquest aliment els homes adquirien valor i fortalesa. Antigament els grans de cacau s`utilitzaven com a moneda .Per exemple , un conill vali deu grans.Durant molt de temps la xocolata es venia a les farmcies com si fos una medecina.Durant molt de temps va ser la beguda prefeida dels reis.Per fer unes vint rajoles de xocolata fa falta la collita d un arbre de cacau.

Yassine 3rbCORIOSITATS SOBRE EL CACAU I LA XOCOLATA

Una llegenda explica que el cacau va ser un regal dels deus els homes.Amb aquest aliment elshomes adquirian valor i fortesa.Antiga els grans de sutilitzaven com a maneda. Per exeemple,unconill valia deu grans.Durant molt de tems la xocolata es venia a les farmcies com si fos una medecina.Durant molt de tems va ser la beguda preferida dels reis.Per fer unes vint rajoles de xocolata fa falta la collita dun arbre de cacau.

Cristina i Yelena 3rBCURIOCITAT S SOBRE LA XOCOLATAUna llegenda explica que el cacau va ser un regal dels dus als homes Amb aquest aliment alshomes adquirien valor i fortalesa.Antigament als grans de cacau s' utilitzaven com a moneda.Per exemple , yn conill valia deugransDurant molt de temps la xocolata es venia a les farmciea com si fos una medecina.Durant molt de temps va ser la brguda preferida dels reis.Per fer unes vint rajoles de xocolata fa falta la collita d' un arbre de cacau.

Esubalew 3 r bCURIOSITATS SOBRE EL CACAU I LA XOCOLATA

Una llegenda explica que el cacau va ser un regal dels dus als homes.Amb aquest aliment els homes adquerien valor i fortalesa.Antigament els grans de cacau s'utilizaven com a moneda. Per exemple, un conill valia deu grans.Durant molt de temps la xocolata es venia a les farmcies com si fos una medicina.Durant molt de temps va ser la beguda preferida delsPer fer unes vint rajoles de xocol reis.ata fa falta la collita d'un arbre de cacau.

Guzman 3rBCURIOSITAT SI LA XTOLATE I EL CACAU Una llegenda explica que el cacau va ser un regal dels dus als homes. Ambaquest aliment els homes adquirien i fortalesa. Antigament els grans de cacau sutilitzaven com a moneda.Per exemple, un co-nill valia deu grans.Durant molt temps la xocolata es venia a les farmcies com si fos una me-dacina.Durant molt temps va ser la beguda dels reis. Per fer unes vint rajoles de xocolate fa falta la collita dun arbre de cacau.

MARCOS 3rBCURISITATS SOBRE EL CACAUILA XOCOLATAuna llegenda explica que el cacau va serun regal dels dus als homes. Amb aquesta alimebnt els homesadquren valor i fortalesa.Antigament els grans de cacaus' utilitzaven com a moneda .Per exemple , un conill valia deugrans.Durantmolt de temps la xocolata es venia a les famacies com si fos una medecina.

Durant molt de temps va ser la beguda preferida dels reis.

Per fer unes vintrajoles de xocolata fa falta la collita d' un arbre de cacau

Sergi 3rB

CURIOSITATS SOBRE LA XOCOLATA

Una llegenda explica que el cacau va ser un regal dels deus als homes.Amb aquets

aliments els homes adquirien valor i f ortalesa.

Antigament els grans de cacau s`utilitzaven com a moneda.Per exemple, un conill

valia deus grans. Durant molt de temps la xocolata se cies venia a les farma com

si fos una medicina.Durant molt de tempsvaser la beguda preferida dels reis.

Per fer unes vint rajoles de xocolata fa falta la collita dun arbre de cacu.

Yasmina 3rBUna llegenda explica que el cacau va ser un regal dels dus als homes Amb aquest aliment els homes adquirien valor i fortalesa. Antigament els grans de cacu utilazavecom a moneda. Per exempla, un conill valia deu grans. Durant molt de temps la xocolata es venia a les farmacies com si fos una medecina: Durant molt de temps va ser la beguda preferida dels reis. Per fer unes vint rajoles de xocolata fa falta la collita d; un arbre de cacau.amb aigua.

Desire i Eli 3rbCuriositats sobre el cacau i la xocolata

una llegenda explica que el cacau va ser un regal dels deus homes. Amb aquest alimens els Homes adquirien valor i fortalesa.Antiguament els grans de cacau stilitzaven com a moneda. Per exemple, un conill valia deugrns.Durant molt de temps va ser la beguda dels reis.Per fer unes vint ratjoles de xocolata fa falta la collita dnabre de cacau.

Juan 3rB

CURIOSITATS SOBRE EL CAICULA XOCOLATA

UNA LLEGENDA EXPLICA QUE EL CACAU VA SER UN REGAL DEUS ALS HOMEs. Amb aquest aliment els antigament ments els grans de cacau s utilitzave com a moneda. Per exemple un c